Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

43 554 души е населението на община Свищов

Населението на община Свищов към 1-ви февруари 2011 година е 43 554 души, според експресните резултати от Преброяването, които бяха обявени официално днес от НСИ.
Населението в града е 31 111 души, а в селата – 12 443.
Мъжете са 21 266, а жените – 22 288.
Според публикуваните данни, 4 766 от преброените в общината са на възраст от 0 до 17 години, най-много са хората в активна възраст между 18 и 64 години - 30 597 души, а над 65 години са 8 191 души.
Спрямо данните от преброяването през 2001 година, към 1-ви февруари 2011 година населението на община Свищов е намаляло с 4 075 души, тъй като преди 10 годни броят на преброените е бил 47 629 души.

Подробна информация за Експресните резултатите от Преброяване 2011 може да бъде намерена на интернет-страницата на НСИ на адрес:
http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=36&sp2=37

Окончателните данни от Преброяване 2011 ще бъдат оповестени в началото на месец юли, уточняват от НСИ.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания