Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Започна пролетното почистване на общината

На пресконференция на 29 март 2011 година заместник-кметът по стопанска и финансова политика Емил Димитров и управителят на ОП "Чистота" Илдънай Ахмедов коментираха дейността на фирмата по отношение на зимното поддържане и снегопочистване, и започналото пролетно почистване на общината.
Заместник-кметът Емил Димитров отправи благодарност към фирмата за добре изпълнените ангажименти по зимното поддържане и снегопочистване. Отчетено бе, че за тази дейност на ОП "Чистота" при план-сметка на разходите 135 000 лева, са изразходени 120 000 лева, т.е. е реализирана и икономия на средствата.
Вече е започнало пролетното почистване на града, информира управителят на ОП "Чистота" Илдънай Ахмедов. Улиците се почистват от изсипваните през зимата сол и пясък, и се измиват, почистват се шахтите, извършва се санитарна сеч на дървесна и храстова растителност, следва окосяване на тревните площи, почистват се парковете и междублоковите пространства. По определен ред от кметовете на кметства ще бъдат почистени и измити и основните улици в селата на общината.
Илдънай Ахмедов заяви, че сред водещите приоритети в годишната програма за дейността на ОП "Чистота" ще е чистотата на крайните квартали и кметствата в общината. Служители на дружеството ще извършват и малки ремонти на публични обекти. Освен това, от есента на 2010 година ОП "Чистота" отговаря и за поддържането на минералния извор край Свищов, благодарение на което хората ползват водите му при много по-добри естетически и хигиенни условия. Пред медиите управителят на ОП "Чистота" сподели идеята си в предстоящите летни горещи дни улиците на града да бъдат измивани рано сутрин с цел охлаждане.
На пресконференцията заместник-кметът Емил Димитров съобщи, че след големия положителен ефект, постигнат с използването на многофункционалната сметосъбираща машина, закупена от Общината миналата година, сега престои закупуването на нов сметовоз, както и на нови съдове за смет, които ще бъдат разпределени в града и селата. Процедурите по Закона за обществените поръчки, свързани с доставката им, вече са в ход.
Емил Димитров подчерта, че за 2011 година Община Свищов е една от малкото български общини, където има редуциране на таксата за битови отпадъци за физическите и юридическите лица спрямо предходната година. Той отчете много добра събираемост на този налог за първото тримесечие от годината – при план 250 000 лева, в края на март 2011 г. ще бъдат събрани приблизително 370 000 лева. По този повод заместник-кметът изрази благодарност от името на ръководството на Общината към свищовските граждани и фирми, които са изключително съвестни и отговорни данъкоплатци.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания