Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СОУ "Д. Благоев" инициира среща за децата със СОП

СОУ "Димитър Благоев" инициира работна среща по проблемите на интеграцията на децата и учениците със специални образователни потребности

По съвместна инициатива на СОУ "Д.Благоев" и ЦДГ "Васил Левски" на 18 март 2011г. в детската градина се проведе работна среща по проблемите на интеграцията на децата и учениците със специални образователни потребности в масовите учебни заведения.
Логопедът на СОУ "Д. Благоев" Здравка Ганева представи пред колегите презентация, с която очерта основните проблеми и предизвикателства, които възникват в работата с тези деца. Тя информира участниците за основните нормативни документи и стратегии, насочени към социализацията и интеграцията на ДУСОП и мястото и ролята на педагога в тези процеси , като обърна внимание на подходящата среда - архитектурна и учебна, в която се интегрират децата.
Ганева очерта и ролята на Дневния център за деца с увреждания, като място, където продължават тези процеси и сподели, че специалистите въвеждат нови методи и техники на работа - Монтесори-терапия и PECS- обучение, които вече навлизат и в България като алтернатива на традиционните.
Важно внимание беше отделено на екипността в работата на всички специалисти, носещи отговорност за интегрирането на децата в масовата детска градина или училище - ресурсен учител, логопед, психолог, учители, ръководство. Благодарности в това отношение бяха изказани на Стефка Георгиева, ресурсен учител в СОУ "Д.Благоев" и ЦДГ №1 "В. Левски" , която подпомага сработването на тези специалисти с децата.
Здравка Ганева демонстрира някои помощни средства, които могат да се използват при обучението - адаптирани химикали, уплътнители за моливи, "лесни" ножички и др. Проведе се и анкета сред присъстващите, за да се очертаят актуалните проблеми и насоки за работа.
В дискусията след презентацията бяха обсъдени и конкретни казуси, които възникват в ежедневната работа. Ася Ванева, психолог на детските градини, сподели, че е много важна и връзката с родителите, които също са партньори.
Антония Матова, директор на ЦДГ №1 "В. Левски", благодари на г-жа Ганева за ползотворната среща и пожела да продължи и занапред този конструктивен диалог между всички, които подават ръка на децата и ги приемат единни в различията им.
Срещата участниците посветиха и на 21 март – Международен ден на хората със Синдром на Даун и тяхното включване в обществото.

Здравка Ганева,
логопед в СОУ "Д. Багоев" и ДЦДУ - гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания