Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ уведомява гражданите за

ОБЩИНА СВИЩОВ уведомява гражданите за излязло Решение №11-ПР/2011 г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно което не е необходимо да се извършва оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение "Възстановяване на алувиална гора "Карамандол"", в землищата на гр. Левски, с. Варана, с. Козар Белене, община Левски, област Плевен и с. Червена, община Свищов, област Велико Търново.
Решението е изложено на таблото в сградата на Община Свищов и e публикувано на интернет страницата на общината - www.svishtov.bg, в раздел "Електронни документи", подраздел "Околна среда" .

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания