Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов канидатства с проект за НОВЕ

Община Свищов канидатства с проект за Нове пред
ОП "Регионално развитие"

Община Свищов кандидатства с поредно проектно предложение пред ОП "Регионално развитие". Проектът е със заглавие "Нове – сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове – I етап" и с него Общината участва в обявената Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 "Подкрепа за развитието на природни, културни и туристически атракци", информира заместник-кметът Пламен Александров, който ръководи подготовката на проектното предложение.
Основната цел на проекта е повишаване на туристическия потенциал на община Свищов чрез възстановяване и популяризиране на античния град Нове като атрактивен специфичен туристически продукт.
Проектът предвижда реставрация и консервация на голяма част от съществуващите археологически обекти (епископски комплекс), атрактивна възстановка на щаба на Първи италийски легион (принципия) и създадаване на сцена на открито за провеждане на възстановки на римския военен бит – битки, спортни игри, театрални постановки и пр., създаване на експозиционни маршрути, довеждаща и обслужваща инфраструктура, и създаване на достъпна среда, както и развитие на маркетинга и рекламата, свързани с Нове.
Общата стойност на проекта възлиза на 6 163 520 лв., като търсеното финансиране от ОП "Регионално развитие" е в размер на 5 855 211 лева, а собственият принос на Община Свищов, съгласно условията на Програмата, е 308 308 лв. или 5 %.
Срокът, планиран за изпълнеие на проектните дейности, е две години.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания