Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината кандидатства с проект за достъпна среда

Общината кандидатства с проект за осигуряване на достъпна среда в Градката библиотека и Художествената галерия
Община Свищов кандидатства с проект пред Агенцията за хората с увреждания по обявена процедура за осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение.
Проектът на Общината предвижда закупувне и монтиране на специализирано подемно съоръжение, което да осигури достъп за хора с увреждания до Градската библиотека и Художествена галерия "Николай Павлович" в Свищов, информира заместник-кметът по социална и интеграционна политика Пламен Александров.
Двете културни изституции играят голяма роля в обществения живот на местното население, но се намират в много специфична сграда - с достъп от партерен етаж и чрез "вито стълбище" се стига до І етаж, където е ХГ "Николай Павлович" и след това до Градската библиотека на ІІ етаж.
Това архитектурно решение не позволява свободен достъп - както за хора с увреждания, така и за други временно, но трудно подвижни граждани.
С изпълнението на проекта ще се създадат подходящи условия за активно участие на хората с увреждания в културния живот на града чрез ползване на информационните ресурси в Градската библиотека и Художествената галерия, както и включването им в обществените прояви, организирани в двете институции.
Размерът на субсидията, за която Община Свищов кандидатства пред Агенцията за хората с увреждания е 47 061,60 лева.
Според условията на обявената процедура не се изисква финансово участие от кандидата в изпълнението на проектните дейности.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания