Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общинският транспорт е затруднен

Лошата пътна инфраструктура и високите цени на горивата затрудняват общинския транспорт

Към март 2011 година Община Свищов има сключени договори с превозвачи за 24 линии от републиканската, 13 от областната и 19 от общинската транспортни схеми.
Сред по-важните линии, обслужвани от Общината са: Плевен – Бяла; Новград – Вардим – Свищов - Ореш; Караманово – Вардим; Свищов –Царевец – Горна Студена и Полски Тръмбеш – Павел – Царевец. По-малко натоварени са линиите Морава – Драгомирово – Царевец и Обединение – Алеково.
В града са регистрирани и превозвачи, обслужващи междуградските линии в направленията София, Ловеч, Белене, Левски, Троян, Плевен, Павликени, Велико Търново, Русе, Габрово, Горна Оряховица и Варна.
Като най-сериозни проблеми по отношение на транспортните услуги се очертават лошата пътна инфраструктура на територията на общината, особено в направленията Плевен и Русе, икономическата криза и високите цени на горивата, както и нерегламентирания транспорт.
С цел ограничаване на нерегламентирания транспорт регулярно се правят акции и се съставят актове на нарушителите. Изключително добра е комуникацията с контролните органи от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и КАТ. В резултат се наблюдава трайна тенденция към занижаване на нарушенията, но за да се справи окончателно с незаконните превозвачи, Общината разчита най-вече на гражданите. В противен случай, нелоялната конкуренция, на която са подложени официалните превозвачи, може да доведе и до закриване на линии, което би ощетило населението.
Използвам възможността да отправя благодарност към превозвачите, които обслужват нашите областни и общински линии, за това че въпреки все по-трудните условия, продължават да изпълняват коректно задълженията си!
Друг сериозен проблем през последните години се оказва натовареният трафик в Свищов, който е следствие на завишения брой автомобили. Общият брой на регистрираните моторни превозни средства за община Свищов е 13 556, но като се има предвид, че много от студентите в Стопанската академия, както и гостите на града, също се придвижват с лични автомобили, броят на движещите се МПС на територията на Свищов е много по-висок.
Друга характерна особеност за Свищов е, че функциите на градския транспорт се изпълняват от таксиметровия превоз.
По тази причина Община Свищов предприе действия за либерализиране на режима на таксиметровите превозвачи. По този начин се постигнаха две цели – повишаване на конкуренцията и задоволяване на нуждите на потребителите. В резултат на това Свищов е град с много висока стойност на показателя «таксиметрови коли на глава от населението», и с едни от най-евтините цени на 1 км таксиметров пробег. Във връзка с промяна в нормативната уредба, Община Свищов предстои да определи максимална цена на килиметър таксиметров проебег. По този повод Общината ще инициира срещи с таксиметрвите превозвачи и ползватели на услугата, на които ще бъде обсъдено каква цена да бъде определена.

ЕМИЛ ДИМИТРОВ
Заместник-кмет «Стопанска и финансова политика»
Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания