Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Още 35 лица започват работа като лични асистенти

От днес (10 март 2011 г.) още 35 лица започват работа като лични асистенти. Те са назначени на трудови договори към Община Свищов в рамките на изпълнението на Втория етап от проект "Подкрепа за достоен живот", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси". Водеща организация по проекта е Агенцията за социално подпомагане, а Община Свищов участва като партньор. На местно ниво проектът се управлява от общинската служба "Социални дейности".
На 9 март в Зала 1 на Общината личните асистенти получиха трудовите си договори и съпътстващата документация, свързана с предлагането на социалната услуга.
Ръководителят на общинската служба "Социални дейности" Анелия Димитрова обяви, че в този етап на проекта за потребители на услугата са кандидатствали 85 души, а за лични асистенти – 77 лица. Съгласно изискванията на проекта, е направена оценка на потребностите и са одобрени 35 потребители, за които ще се грижат 35 лични асистенти, които са назначени на 4- и 6-часов работен ден. Повечето от тях ще се грижат за свои близки. Сред одобрените потребители на социалната услуга има 10 деца и 5 младежи.
Трудовите договори са със срок до 7 март 2012 година. 22-ма от личните асистенти ще работят в град Свищов, по 3-ма – в селата Ореш и Морава, по 2-ма – в Алеково и Горна Студена и по един – в Козловец, Овча Могила и Царевец.
В срещата с новоназначените лични асистенти участва и кметът на Общината Станислав Благов. Той уточни, че проектът се изпълнява с европейски средства и на този етап това е единствената във финансово и законово отношение възможност за Общината да предоставя услугата "личен асистент". Той посочи още, че участието в социални проекти ще продължи да бъде водещ приоритет за Община Свищов и увери присъстващите, че в процеса на работа винаги могат да разчитат на неговата лична подкрепа и съдействието на служителите на общинската служба "Социални дейности".
През януари тази година в първия етап на проекта към Община Свищов бяха назначени 16 лични асистенти.
Според информацията на Анелия Димитрова третият етап на проекта се очаква да стартира през ноември 2011 година.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания