Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината осигурява работа за безработни по проект

Безработни лица започват работа към Община Свищов в рамките на проект "Нов избор – развитие и реализация" по приоритетна ос 1, операция BG051РО001-1.03 "Развитие" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Проектът се изпълнява от Агенцията по заетостта чрез бюрата по труда в цялата страна. Основна му цел е обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в дирекциите "Бюро по труда" с цел тяхното последващо включване в заетост.
След като Община Свищов подаде заявка и бе одобрена за участие в проекта, 41 безработни лица получиха възможност да бъдат обучени по професията "Озеленител".
На 2 март в зала 1 на Общината кметът Станислав Благов се срещна с кандидатите за участие в програмата.
"В условията на криза оперативните програми са добра алтернатива за разкриване на нови работни места. Община Свищов прави всичко възможно, за да се възползва от предоставените възможности, за да бъде осигурена заетост за местното население. За вас това също е много добра алтернатива за придобиване на квалификация и професионален стаж.", обърна се към присъстващите кметът.
Кандидатите за участие в програмата получиха разяснения за бъдещите им отговорности и заетост от директора на дирекция "АПИОУПЕВ" в Общината Стоян Парашкевов и началника на отдел "Човешки ресурси" Тодорка Иванова.
Участниците в програмата имаха възможност да избират между две лицензирани обучителни фирми.
Обучението включва 200 учебни часа и продължава около 2 месеца, като през това време всеки безработен получава 8 лева на ден и му се заплащат транспортни разходи. На финала всеки завършил успешно курса придобива професионална квалификация като озеленител. Освен теория, ще има и практически занятия, като за целта ще бъдат използвани обществените градинки и паркове на територията на общината.
На базата на конкурентен подбор, от включените в програмата 41 лица, на работа към Общината ще бъдат назначени 34 души, като 18 ще работят в града, а останалите 16 в кметствата. Те ще бъдат назначени за срок от 9 месеца по трудов договор на минимална работна заплата с платени всички осигуровки и допълнителните възнаграждения по Кодекса на труда.
Лицата придобили професионална квалификация за озеленители ще бъдат ангажирани с поддръжката на обществените градинки и паркове на територията на общината.
Това е второто участие на Община Свищов в проект "Нов избор – развитие и реализация". По този проект в Свищов и кметствата вече работят 19 души, придобили професионална квалификация за общ работник "Поддържане на сгради", които са ангажирани с ремонт и поддръжка на публичните сгради.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания