Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

"Красива България" финансира обект на Общината

Обектът на Община Свищов "Фасадна реставрация на Първо Българско Народно Читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856" е одобрен за финансиране от проект "Красива България" през 2011 година.
След приключилата на 04.02.2011 г. кампания за набиране на заявления за кандидатстване за бюджет 2011 на Проекта, с Решение №1/28.02.2011 г. по Протокол №1/28.02.2011 г. на Управителния съвет са приети и одобрени 29 проекто-предложения от вписаните в Централния регистър на кандидатстващи проекти 2011.
В списъка на одобрените обекти, свищовският обект е на четвърто място. Планираните стрителни дейности възлизат на 179 016 лева, като според условията на проект "Красива България", Община Свищов осигурява 50% от средствата.
Последният ремонт на фасадата на свищовското читалище е правен преди 9 години (през 2002), отново по проект "Красива България". Вследствие въздействието на метеорологичните условия към момента мазилката и боята вече са в много лошо състояние. Проектът предвижда освен изцяло пребоядисване на фасадата, възстановяване и на покривната конструкция, тъй като на места покривът тече, а също изграждане на стоманенобетонна рампа за достъп на хора в неравностойно положение.

Списък с одобрените проекти е публикуван на официалния сайт на проект "Красива България": http://www.beautifulbulgaria.com/bg/news/2011-957.html.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания