Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Стартира Програмата за местни инициативи

От 1-ви март стартира набирането на проектни предложения по Програмата за местни инициативи на Община Свищов за 2011 година.
Програмата съществува и се реализира успешно от 2003 година в града и кметствата от общината. Чрез нея от бюджета на Общината се финансират малки граждански проекти. За един проект се допуска финансиране до 3000 лева. От вносителите на проекта съответно се изисква 30% собствено участие, 10% от което да е финансово.
За финансиране с проектни предложения могат да кандидатстват неправителствени организации или инициативни групи граждани, а планираните дейности по проектите трябва да са свързани най-общо с подобряването на жизнената среда.
Както и досега, проектите ще се подават на място в Центъра за административно обслужване и информация или по пощата на адреса на Общината.
Проектите се оценяват от 7-членен Ръководен комитет, който включва 4-ма представители на Общинския съвет и 3-ма представители на общинската администрация. Класираните от Ръководния комитет проекти се подлагат на гласуване и от Общинския съвет.
Тази година в общинския бюджет са заложени 40 000 лева за фонда на Програмата – 20 000 лева за капиталови разходи в Поименния списък на Общината и 20 000 лева за текущи разходи.
Новият формуляр за кандидатстване и съпътстващите документи, както и указания за подготвянето на проект, са публикувани на уебсайта на Община Свищов: http://www.svishtov.bg, в раздел "Електронни документи", подраздел "Проекти".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания