Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината кандидатства с проект за "Орел на Дунав"

На 22 февруари в Зала 1 на Община Свищов се състоя обществено обсъждане по повод кандидатстване с проектно предложение по ОП "Регионално развитие", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития".
В обсъждането се включиха представители на културни и образователни инстутуции, общински съветници, кметове на кметства, общински служители, неправителствени организации и медии.
Проектната идея на Община Свищов бе представена от заместник-кметът Пламен Александров.
Той обясни, че с тази схема за първи път държавата предоставя финансиране за иновативни културни събития. Като "иновативно", според условията на конкурса, се приемат културни събития, които съчетават различни видове изкуство, включват широк кръг участници и са с най-голям ефект върху крайните бенефициенти.
"В календара на Община Свищов като такова виждаме Фестивала на античното наследство "Орел на Дунав" и подготвеното от Общината проектно предложение е свързано с него.", заяви Пламен Александров.
Тази година в периода 27-29 май ще се проведе четвъртото издание на Фестивала. Той поясни, че освен средства за самото културно събитие, по тази схема ОП "Регионално развитие" предоставя финансиране още за закупуване на съоръжения, малки ремонти и инфраструктурни дейности.
Така в бюджета на своето проектно предложение, освен средства свързани пряко с фестивалните дейности, Община Свищов предвижда закупуването на подвижна сцена, професионално осветление, химически тоалетни, ремонт на седалките на стадиона "Академик".
Според условията, за град като Свищов, на база брой население, максималният допустим бюджет на проекта е до 500 000 лева. Проектните дейности трябва да бъдат изпълнени до 24 месеца.
Присъстващите на обсъждането имаха възможност да видят и кратък филм, който по атрактивен начин разказва за Третото издание на фестивала, провело се през юни миналата година.
В последвалите мнения и коментари проектната идея на Общината получи подкрепата на хората в залата, като бяха направени и някои конкретни предложения, свързани с програмата и логистиката на Фестивала.
Заместник-кметът Пламен Александров обяви, че вече три седмици във фоайето на Общината, чрез общинския вестник "Дунавско дело" и официалния сайт на Общината, гражданите имат възможност да попълват и анкета относно провеждането на Фестивала и неговата значимост за свищовлии. Резултатите ще бъдат обобщени и също включени в проектното предложение. Препоръки и допълнения към проекта могат да бъдат направени до края на седмицата (25.02.2011), тъй като крайният срок за внасяне на проектните документи в МРРБ е 28 февруари 2011 година.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания