Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Приет бе Бюджет 2011 на Община Свищов

Бюджет 2011 на Община Свищов бе приет от Общинския съвет на редовно негово заседание вчера следобед.
Бюджетът бе утвърден от съветниците в първоначално предложения вариант от кмета. От присъстващите в залата 27 съветника, 17 гласуваха "за", а останалите 10 - с "въздържал се".
Бюджетът на Община Свищов за 2011 година възлиза на 19 785 000 лева, в това число за делегирани държавни дейности 8 822 566 лева и за местни дейности 10 962 434 лева.
Общо за капиталови разходи през 2011 година са разчетени 5 416 000 лева, в които попадат и средствата за изпълнение на спечелените от Общината проекти по оперативни програми, а също и отпусната в края на миналата година целева субсидия от МРРБ от 2 100 000 лева за ремонт на напорния водопровод. Предвидената държавна субсидия за капиталови разходи е в размер на 255 400 лева, от които 114 200 лева за изграждане и ремонт на местни общински пътища.
Предвидените средства за текущ ремонт в 15-те кметства на територията на община Свищов, заложени в бюджета за 2011 година, са общо 220 000 лева.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания