Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Свищов информира, че във връзка с кандидатстване по ОП "Регионално развитие", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития", на 22 февруари 2011 година (вторник) от 10:00 часа в Зала 1 на Общината, ще се състои обществено обсъждане на проектно предложение на Община Свищов.
Поканени за участие са представители на културни и образователни инстутуции, общински съветници, кметове на кметства, неправителствени организации, медии и граждани.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания