Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ
Тел.: +359 631 681 03, Факс: +359 631 605 04, E-mail: obshtinskisavet@abv.bg
Адрес: гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" 2

ПОКАНА

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници и кметове на населени места в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 15.02.2011 г. /ВТОРНИК/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
2. Промени в състава на постоянни комисии.
3. Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Община Свищов за 2010 година.
4. Приемане на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост.
5. Приемане на Бюджет на Община Свищов за 2011 година.

С уважение: ......../п/............

МИЛЕН МАНОЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания