Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕДСТОИ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА

Съгласно Заповед №: 29-РД 01-03/10.01.2011 г. на кмета на Община Свищов (публикувана в раздел "Новини" на 14.01.2011 г.),
на 8 февруари 2011 година (вторник) от 14:00 часа в Зала 1 на Общината ще се проведе заключителното публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2010 г. и проекта за бюджета на Общината за 2011 г.
За участие в него са поканени граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически или юридически лица.
Постъпилите предложения от проведеното публично обсъждане ще бъдат описани в протокол, който се прилага като неразделна част на проекта за общински бюджет, при внасянето му от кмета на Общината за разглеждане в Общинския съвет.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания