Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината с 2 обекта по проект "Красива България"

Тази година Община Свищов кандидатства за финансиране по проект "Красива България" с два обекта: "Фасадна реставрация на Първо Българско Народно Читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856" в град Свищов" и "Реконструкция на комбинирана спортна площадка в УПИ ХV – 4100 кв. 34 по плана на гр. Свищов".
Последният ремонт на фасадата на свищовското читалище е правен преди 9 години (през 2002), отново по проект "Красива България". Вследствие въздействието на метеорологичните условия към момента мазилката и боята вече са в много лошо състояние. Проектът предвижда освен изцяло пребоядисване на фасадата, възстановяване и на покривната конструкция, тъй като на места покривът тече, а също изграждане на стоманенобетонна рампа за достъп на хора в неравностойно положение.
Другият обект представлява изоставена спортна площадка в близост до "Велешана". Тя е била част от спортната база на Основно училище "Филип Сакелариевич", която от 1985 година не се използва по предназначение. В края на 90-те там се разполагаше пазара на промишлени стоки в неделните дни. Предвижда се да се извърши пълна реконструкция на спортната площадка и обособяване на комбинирани игрища за баскетбол, волейбол, футбол, хандбал с трибуни за зрителите, както и кътове за отдих с пейки и детски съоръжения за най-малките.
Общата стойност на обектите е 398 906 лева, като според условията на проект "Красива България", Община Свищов ще участва със собствено финансиране в размер на 50% от цялата сума или 199 454 лева.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания