Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметът инициира среща с рибарите

На 28 януари в зала 1 на Общината се състоя среща с представителите на рибарската общност в Свищов.
Инициатор за срещата бе кметът Станислав Благов, а повод за провеждането й бе да се предостави информация на заинтересованите за отворените в момента мерки по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство".
На срещата бяха поканени и взеха участие регистрирани рибари и фирми за стопански улов по Дунав, собственици или арендатори на водни обекти за производство на риба или други водни организми, преработватели на риба, рибни продукти и водни организми, собственици на магазини за продажба на риба и рибни продукти. В дискусията се включиха и еколози – представители на Българското дружество за защита на птиците от Свищов и Бургас.
От страна на Управляващия орган на Оперативната програма на поканата на кмета се отзоваха началникът на Териториалното звено във Велико Търново Стефан Хаджиинванов и Роман Рачков, експерт "Управление на приоритетните оси".
Пред присъстващите в залата презентация за Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013) представи главен експерт "Управление на проекти и европейски въпроси" в Община Свищов Георги Йорданов.
Главната стратегическа цел на тази Оперативна програма е превръщането на сектора в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчиво развитие на рибарството и аквакултурата, както и към подобряване качеството на живот в рибарските области. Над 80 млн. евро е определената финансова помощ за България от Европейския фонд по рибарство, която може да бъде усвоена чрез изпълнението на проекти.
След като благодари на присъстващите, че са се отзовали на поканата му, кметът Станисалв Благов заяви, че като представител на Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", силно се надява в община Свищов да бъдат реалзирани проекти по тази програма. Той увери присъстващите, че могат да разчитат на неговата персонална подкрепа и съдействие, както и на нужната административна и техническа помощ от страна на администрацията.
Тъй като бенефициенти по Програмата могат да бъдат юредически лица или регистрирани групи, кметът призова присъстващите, съвместно с Общината, да регистрират местна инициативна рибарска група в Свищов. Така бяха определени хора от залата, които ще представляват съответните професионални групи и рибарски селища. Заедно с общинските екперти, те ще започнат процедурата за регистриране на групата.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания