Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметът отчете 2010 и обяви приоритетите за 2011

Днес кметът на Община Свищов Станислав Благов даде пресконференция, на която бе отчетено постигнатото през изтеклата 2010 година и очертани основните приоритети в работата на администрацията за настоящата 2011 година. В пресконференцията участваха заместник- кметът по инфраструктура и регионално развитие инж. Мария Дочева, и директорът на дирекция "Финансови дейности" Стефан Кирчев.
"На фона на икономическата и финансова криза в страната ни, Община Свищов не изневери на установената традиция през последните години и завърши 2010 без неразплатени задължения. Нещо повече, в тази бюджетна година реализирахме мащабна инвестиционна програма, осъществени бяха редица проекти и започнахме нови.", коментира за изтеклата година кметът Станислав Благов.
Той изброи подробно постиженията в сферата на образованието, културата, спорта и социалните дейности и даде висока оценка за работата на тези бюджетни звена.
По думите му 2010 година за Община Свищов, освен година за изпълнение на мащабни инфраструктурни проекти, е била и година на социалните проекти и в това направление е направено много.
Според Станислав Благов през 2010 година социално-икономическото развитие на Свищов е било добро и това се дължи на работещите фирми, които функционират адекватно, оцелявайки при изключително сложните условия на икономическа и финансова криза, от една страна, и от друга - на Стопанската академия и свищовските студенти, които осигуряват на града годишен оборот от около 20 милиона лева, колкото приблизително е и бюджета на Общината.
"Очаква се една напрегната 2011 година, но Община Свищов ще се справи и няма да има съкращения на разходите за бюджетните звена.", заяви по отношение на започващата година кметът Благов и съобщи, че през 2011 година ще бъде реализирана и най-значимата инвестиционна програма за последните година, благодарение на спечелените проекти по оперативни програми: 3,5 милиона лева за благоустрояване на градската среда по ОП "Регионално развитие" и над 6, 1 млн. лева за благоустрояване на Пристанището и прилежащия район по ОП "Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013".
Чрез медиите кметът Станислав Благов отправи благодарност към гражданите на община Свищов за гласуваното доверие и подкрепата през изминалите години и ги увери, че администрацията и той като кмет, ще излязат с чест от приключващия мандат.
Благов благодари и на общинските съветници за конструктивната работа и отговорното отношение при решаването на важните за общината въпроси.
След него заместник-кметът инж. Мария Дочева информира за реализираните по-значими инфраструктурни обекти и проекти през 2010 година.
Като един от най-важните изпълнени обекти тя посочи подмяната на довеждащия водопровод от помпената станция при Вардим до местността Паметниците на стойност 1,7 млн. лева, финансирането за който бе осигурено чрез банков кредит в размер на 2,3 млн. лева, т.е. реализирана е и икономия на предвидените средства.
Инж. Дочева припомни, че в края на 2010 година МРРБ отпусна целево 2,1 млн. лева на Община Свищов и през 2011 ще бъде ремонтиран и напорния водопровод, с което ВиК проблемите, породени от честите аварии на остарялата мрежа, ще бъдат решени основно. Строителните дейности на обекта ще започнат април – май. В този период се очаква да стартират и строителните дейности по проекта за благоустрояване на градската среда.
На пресконференцията директорът на дирекция "Финансови дейности" Стефан Кирчев представи накратко отчета на Бюджет 2010 на Общината. При първоначално приет бюджет 18 450 000 лева, в края на годината общинският бюджет възлиза на 23 432 000 лева, в това число: 2 100 000 лева целева субсидия от МРРБ за напорния водопровод и 2 324 000 лева банков заем за подмяна на магистралния водопровод.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания