Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Предстои обучение за преброители и контрольори

На 27 януари 2011 (четвъртък) е обучението за преброители и контрольори от община Свищов

Общинската преброителна комисия – Община Свищов уведомява, че всички утвърдени кандидати за преброители, контрольори и резерви за Преброяване 2011 следва да се явят:

на 27.01.2011 г. от 09,00 часа както следва:
1. В зала N 1 на Община Свищов - представителите на кметствата;
2. В ПБЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови" - представителите на районите от град Свищов

за обучение и подписване на договори и клетвени декларации.

Ще бъдат раздадени срещу подпис и документ за самоличност служебни карти и други материали.

Телефон за справки: 6-08-38.

Присъствието на всички утвърдени кандидати за
преброители, контрольори и резерви
е задължително!

Внимание: Кандидатите, които не са представили собствена снимка при подаване на документите си, трябва да носят такава.
В противен случай ще отпаднат от списъка и с тях няма да бъде сключен договор!

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания