Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Надежда Нейнски и СДС обявяват конкурс за проект

Надежда Нейнски и СДС обявяват конкурс
"Моят малък красив европейски проект"

Надежда Нейнски и СДС обявяват конкурс
"Моят малък красив европейски проект"
Евродепутатът Надежда Нейнски и СДС обявяват конкурс "Моят малък красив европейски проект" за млади хора на възраст между 18 и 30 години. С него те традиционно ще отбележат Деня на Европа – 9 май.

Проектите, които ще бъдат допуснати до участие в конкурса, трябва да са от важна обществена значимост и да имат пряка връзка с утвърждаването на европейски ценности като свобода, демокрация, равенство, принципи на правовата държава, защита правата на човека, вкл. правата на малцинствата, плурализъм, недискриминация, толерантност, справедливост, равенство между половете и др.

Проектите трябва да са свързани с реализирането на приоритетна дясна политика в утвърждаването на европейските ценности и да са насочени към примерни сфери като политика, изследване, социални дейности, образование, екология, иновации, култура, спорт, наука, архитектура и др.

Стойността на проектите не трябва да надхвърля 10 000 лв., а крайният срок за подаването на конкурсните документи е 1 април 2011 г.

Наградата е финансиране на класирания на първо място проект, а авторите на други 19 проекта ще посетят Европейския парламент в Брюксел.

"Конкурсът е максимално отворен за интересни и нестандартни идеи от всякакъв характер, които кореспондират със зададените условия. Очаквам младите хора да не ограничават фантазията си - да формулират и осъществят и най-смелата си идея в онази област от обществения живот, която ги вълнува. Особено важен за нас е акцентът върху утвърждаването на автентичните десни демократични, европейски ценности - дебат, който аз, като евродепутат и моята партия СДС, ще водим приоритетно през тази година. Затова ще подкрепим всеки проект с принос в този дебат," казва по повод инициативата Надежда Нейнски.

"Очаквам в този конкурс младите хора да проявят истинска обществено-политическа ангажираност, защото съм сигурен, че каквото и да се говори, те я притежават. Ще подкрепим мислещите, активни, дейни младежи, които имат кауза и я отстояват. Защото в СДС вярваме, че успехът не идва наготово, а се постига с последователност, знания и много труд!", коментира конкурса лидерът на СДС Мартин Димитров.

Проектна документация:
1. Общи условия
2. Автобиграфия на ръководителя на проекта
3. Формуляр за кандидатстване
4. Декларация 1
5. Бюджет

За повече информация:
http://nadejdaneynsky.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0051&n=000003&g=

Въпроси се приемат само в писмен вид на: n.neynsky@gmail.com, офис-приемна на Надежда Нейнски.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания