Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

16 души започват работа като лични асистенти

16 души от община Свищов започват работа като лични асистенти. Те са назначени на трудови договори към Община Свищов в рамките на проект "Подкрепа за достоен живот", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси". Водеща организация по проекта е Агенцията за социално подпомагане, а Община Свищов участва като партньор. На местно ниво проектът се управлява от общинската служба "Социални дейности".
На 7 януари в Зала 18 на Общината кметът Станислав Благов връчи трудовите договори на новоназначените лични асистенти. Той ги увери, че социалните проекти ще продължат да бъдат са приоритетни за Общината и че винаги могат да разчитат на неговата лична подкрепа и съдействието на служителите на общинската служба "Социални дейности".
Съгласно подписаните договори, наетите лица ще работят като лични асистенти от 10 януари 2011 до 7 март 2012 година. Те ще се грижат общо за 17 ползватели на услугата – по двама в селата Овча Могила, Българско Сливово и Вардим, и 11 души в града.
Единайсет от личните асистенти ще се трудят на шестчасов работен ден, четирима – на четиричасов, а един – на двучасов работен ден, като определеното възнаграждение възлиза на 2 лева на отработен час.
Директорът на общинската служба "Социални дейности" Анелия Димитрова уточни, че от 10 до 22 януари 2011 година ще се набират кандидати за включване в следващия етап на проекта, в който, по предварителна информация, могат да бъдат обхванати още 28 души, нуждаещи се от специални грижи. Личните асистенти, включени в този следващ етап, ще бъдат назначени за периода 10 март 2011 – 7 март 2012 година.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания