Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Начална пресконференция по трансграничен проект

На 21 декември 2010 година в Конферентната зала на Бизнес център Свищов се проведе пресконференция, на която официално бе обявен стартът на дейностите по проект №2(2i)-1.1-1 "Подобряване на трансграничната мобилност в региона Свищов – Зимнич чрез развитие и реконструкция на главни участъци от транспортната инфраструктура", MIS – ETC Code: 536.
Проектът се реализира по ОП "Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.", Приоритетна ос 1: "Достъпност – подобрена мобилност и достъп до транспортната, информационната и комуникационната инфраструктура в трансграничния регион", Ключова област на интервенция 1: "Подобряване на сухопътни и речни трансгранични транспортни съоръжения", Договор за финансиране 69168/12.10.2010 год.
Водещ партньор по проекта е Община Свищов, а партньор от румънска страна е Кметство Зимнич.
Финансирането се осигурява от Европейския фонд за регионално развитие, националните бюджети на Румъния и България, и бюджетите на партньорите.
Общият бюджет на проекта е 3 126 227,67 евро, от които 2 640 411,89 евро (84,46%) осигурява ЕФРР. Националното съфинансиране представлява 12,54%, като съответно 388 786,83 евро са от националния бюджет на България и 3 092,78 евро - от националния бюджет на Румъния. Останалите 93 786,83 евро, или 3% от стойността на проекта, е собствено финансиране на партньорите, като от бюджета на Община Свищов се предоставят 93 046, 93 евро, а от бюджета на Кметство Зимнич – 739,90 евро.
В началната пресконференция по проекта взеха участие представителите на екипа от българска и румънска страна, общински съветници, кметове на кметства, служители на администрацията, български и румънски медии.
Приветствия поднесоха кметът на Община Свищов Станислав Благов и секретарят на Кметство Зимнич Берекет Йонел, които увериха присъстващите в намеренията на двете администрации да работят активно за развитието на трансграничния регион.
Проектът бе подробно представен чрез мултимедийна презентация. Той предвижда реконструкция и обновяване на пешеходния надлез (пасарелката) към Пристанище Свищов, обновяване на пешеходната алея, изграждане на панорамна алея в парка "Калето", рехабилитация улиците "Янко Мустаков", "Полк. Емануил Чакъров" и "Цанко Церковски", ще бъдат обновени също "Градината с каменните арки", и градината в непосредствена близост до Студентски блок №3, в района на Пристанището ще бъдат изградени също паркинг и спирка за маршрутни таксита, както и ще бъдат поставени триезични информационни табели в района на пристанищата в Свищов и Зимнич.
Срокът за изпълнение на предвидените строителни и информационни дейности е до 26 октомври 2012.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания