Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

О Б Я В А - "РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИE..."

"РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - ЧИСТИ ДУНАВСКИ ОБЩИНИ"
5940 гр. Никопол, ул."Ал.Стамболийски" №5, тел:06541/2190, факс:06541/2764

На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда

У В Е Д О М Я В А

всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски", общини Никопол, Белене и Левски, област Плевен и общини Свищов и Павликени, област Велико Търново".
Срещите ще се проведат на: 12.01.2011 год. (сряда ) от 11:00 часа в зала "Заседателна" в сградата на общинкска администрация град Павликени и 12.01.2011 год. (сряда ) от 17:00 часа в салона на НЧ "Христо Ботев-1928 г." - село Санадиново,община Никопол.
Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа в сградата на общинска администрация на общини Никопол, Левски, Белене, Свищов и Павликени и сградата на кметства с. Санадиново, Стежерово и Деляновци, РИОСВ Плевен, РИОСВ Велико Търново и МОСВ.
Писмени становища могат да се представят и на адрес:
5940 гр. Никопол, ул. "Ал. Стамболийски" № 5 "РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - ЧИСТИ ДУНАВСКИ ОБЩИНИ" или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя:
Магдалена Русалинова
Телефон:06541/21 90, мобилен 0887/111 467
E-mail: mrusalinova@abv.bg

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания