Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината разкрива нови работни места по проект

Нови работни места разкрива Община Свищов от началото на месец декември. Осигурената заетост е в рамките на проект "Нов избор – развитие и реализация" по приоритетна ос 1, операция BG051РО001-1.03 "Развитие" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Проектът се изпълнява от Агенцията по заетостта чрез бюрата по труда в цялата страна. Основна му цел е обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в дирекциите "Бюро по труда" с цел тяхното последващо включване в заетост.
През април Община Свищов подаде Заявка за разкриване на 19 работни места по професия "Общ работник "Поддържане на сгради" и бе одобрена за участие в края на месец август.
Над 30 души кандидатстваха за включване в програмата, като одобрени от тях бяха 23-ма души. Те преминаха през професионално обучение, по време на което всеки от тях получаваше по 8 лева на ден и му се заплащаха транспортни разходи, ако лицето пътува.
21 души от обучаваните завършиха успешно курса и през ноември получиха своите удостоверения за професионално обучение.
От 1 декември 2010 година 17 от тях вече са назначени на трудови договори към Община Свищов за срок от 12 месеца. Те ще получават минимална работна заплата, заедно с всички осигуровки и допълнителни възнаграждения по Кодекса на труда, като средствата се осигуряват изцяло от проекта. Наетите лица ще участват в ремонт и поддръжка на сгради публична общинска собственост. 7 от тях ще работят на територията на града, а останалите 10 – в селата Морава, Козловец, Драгомирово, Царевец, Червена и Хаджидимитрово.
"В условията на криза оперативните програми са добра алтернатива за разкриване на нови работни места, затова е много важно да се възползваме от всяка предоставена възможност и ние го правим. За хората без работа това е също чудесна възможност за придобиване на квалификация и професионален стаж.", коментира по повод назначаването на безработните кметът на Общината Станислав Благов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания