Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Приключиха строителните дейности по проекта в Ореш

Приключиха строителните дейности по проект
"Укрепване на улица "Филип Станиславов" в село Ореш, част от общински път VTR 1262 при км. 1+100"

На 26 ноември 2010 г. в село Ореш се състоя официална церемония във връзка с приключване на строителните дейности по проекта на Община Свищов "Укрепване на улица "Филип Станиславов" в село Ореш, част от общински път VTR 1262 при км. 1+100", финансиран съгласно договор BG161РО001/1.4-04/2009/007.
Гости на събитието бяха народният представител д-р Ваньо Шарков, кметът на Община Свищов Станислав Благов, председателят на Общинския съвет Милен Манолов, Тамара Кулева - представител на Управляващия орган на ОП "Регионално развитие" началник на регионален отдел "Северен централен район" - гр. Русе; общински съветници и кметове на кметства.
Церемонията бе открита от ръководителя на проекта заместник-кмета инж. Мария Дочева, която припомни, фактите около изпълнението на този проект. Той се реализира по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-04/2009 "Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации", като финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта е 748 650,19 лева, в това число съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие –573 339,45 лева и национално съфинансиране – 101 177,55 лева. Собственият принос на Община Свищов е 74 133,19 лева. Срокът за изпълнение на проектните дейности е 11 месеца.
Строителните работи по проект "Укрепване на улица "Филип Станиславов" в село Ореш, част от общински път VTR 1262 при км. 1+100" стартираха на 11 август 2010 година и продължиха 97 календарни дни, като стойността им възлезе на 555 538 лева. За изпълнител на обекта след проведен конкурс по Закона за обществените поръчки, бе определено сдружение "Обединение за Ореш", в което участват три фирми: "ВТ Инженеринг" – Велико Търново, "Пътни строежи" – Велико Търново и "Коев СД" – Свищов.
След инж. Дочева своята удовлетвореност от изградения обект и работата на фирмата изпълнител изразиха кметът на Общината Станислав Благов и кметът на село Ореш инж. Любомир Иронов. За новата придобивка жителите на селото получиха поздравления и от народния представител д-р Ваньо Шарков.
Благослов по повод новия обект към присъстващите отправи отец Винченцо ди Клерико от местната католическа църква.
Лентата на ремонтирания участък бе прерязана от депутата, кметовете на Свищов и Ореш, и представителя на Управляващия орган на ОП "Регионално развитие".
По-късно в ритулната зала на НЧ "Филип Станиславов" се състоя пресконференцията, в която участие взеха кметът на Община Свищов Станислав Благов, ръководителят на проекта инж. Мария Дочева, кметът на Ореш инж. Любомир Иронов и представителят на фирмата изпълнител инж. Станимир Георгиев.
Пред медиите бе уточнено, че в резултат на изпълнените строителни дейности по проекта са укрепени 50 метра общински път, с което е осигурен транспортен достъп до селото, изградени са подпорна стена (38 метра), укрепваща конструкция и система за мониторинг на деформациите. С изградените в този участък дребномащабни геозащитни съоръжения за цялостно овладяване на възникналите свлачищно-ерозионни процеси е постигнато предотвратяване на последващото им развитие и "откъсване" на селото от останалите населени места в страната и административния център, както и повишаване на сигурността, безопасността и възможностите за устойчиво развитие на агломерационния ареал – каквито са и целите на проекта. До окончателния му финал на 5 януари 2011 година остава издаването на разрешение за ползване на обекта и административно приключване на проекта.
Пред журналистите и присъстващите гости представителят на Управляващият орган ОП "Регионално развитие" Тамара Кулева заяви, че тази програма е преди всичко програма за хората, а не просто за изграждането на съоръжения или сгради, и в крайна сметка най-важното от изпълнените дейности е социално-икономическият ефект, който ще има за населението.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания