Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Местният парламент одобри промяна в предназначение

Местният парламент одобри промяна в предназначението на имот "Пасище, мера" в с. Царевец, който да бъде използван от ППОК"Изгрев – 93" за създаване на ферма за калифорнийски червеи за производство на биоторове. Осъществяването на инвестиционното намерение на кооперацията ще намали замърсяването на околната среда с биологични отпадъци. Инвестицията ще осигури откриването на нови работни места и ще има благоприятно влияние върху социално-икономическото развитие на Община Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания