Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Набират се кандидати за преброители и контрольори

В Общината се приемат документи на кандидати за преброители и контрольори връзка с преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 година

За преброители и контрольори могат да кандидатстват лица навършили 18 години с минимум средно образование, като притежанието на диплома за висше образование е предимство, което ще има приоритетно значение при подбора на контрольорите.
Съгласно Закона за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България, преброителят извършва непосредствената работа по попълването на преброителните карти, съгласно инструкцията. При необходимост, в населени места с особени местни условия, в които преброителите срещат затруднения в своята дейност, кметовете определят съответен придружител, който подпомага преброителите и изпълнява техните указания. Попълването на преброителните карти е свързано с посещения в жилищата на лицата и директни контакти с преброяваните лица. Попълването на преброителни карти средно за 200-250 лица е необходимо да се извърши за сравнително кратък срок.
Съгласно Закона за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България, контрольорът ръководи, контролира и подпомага преброителите от своя район. Той отговаря за пълнотата на данните, вписани в преброителните карти от преброителите в поверения му контролен район. Контрольорът в своята дейност се ръководи единствено от Инструкцията за попълване н преброителните карти, а при възникване на проблеми се обръща към председателят на общинската преброителна комисия. При приключване на преброяването контрольорът събира преброителните документи от преброителите и съставя обобщена таблица с данни за контролния район.
Освен това, попълването на преброителните карти е свързано с усвояването на голям обем информация по различните теми, включени в преброителните карти, за което кандидатите за преброители и контрольори трябва да имат опит в ползването и попълването на документи.
Заплащането на преброителите и контрольорите ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на лицата сградите и жилищата в преброителния им участък.
За преброено лице ще се заплаща 1,40 лв., за преброена сграда – 0,30 лв., за преброена сграда във вилна зона – 3,60 лв.
За един преброителен участък на контрольор ща са заплаща 70 лева, на придружител – 30 лева, на резервен преброител – 20 лева.
Документи (по образец) кандидатите за преброители и контрольори, могат да подават в информационния център на Община Свищов до 10 декември 2010 година.
Жителите на селата в общината, желаещи да станат преброители и контрольори, ще могат да заявят това в съответното кметство.
След 10 декември Общинската преброителна комисия ще направи подбор на лицата, подали документи за преброители и контрольори и ще определи кои ще бъдат наети. Председател на тази комисия е секретарят на Общината Върбинка Конова, а членове – общински служители и служители на Териториално статистическо бюро във Велико Търново.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания