Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината ще може да стопанисва минералните извори

Община Свищов ще може да стопанисва и управлява минералните води на територията на града

Във връзка със зададени въпроси относно минералните извори на територията на гр. Свищов, общинското ръководство уведомява гражданите за следното:

В Закона за изменение и допълнение на Закона за водите – бр. 60 на ДВ от тази година, е предвидено минералните води по Приложение 2 към Закона да могат да се предоставят безвъзмездно за стопанисване и управление на общините в Република България за срок от 25 години, като запазват статута си на изключителна държавна собственост.
В позиция 68 на Приложение 2 са записани минералните води на територията на гр. Свищов. Съгласно Закона, за да получи право да стопанисва и управлява тези води, Община Свищов трябва да подаде заявление до министъра на околната среда и водите, придружено от подкрепящо решение на Общинския съвет.
Заявленията ще се подават след 01.01.2011 година, но към днешна дата кметът на Община Свищов вече е декларирал писмено пред министъра на околната среда и водите, както и пред Басейнова дирекция "Дунавски регион" - гр. Плевен, намеренията на Община Свищов да подаде заявление за безвъзмездно стопанисване и управление на минералните води в града. Пак по предложение на кмета на Общината, с Решение №1044 от 23.09.2010 г., Общинският съвет в Свищов вече е дал съгласието си кметът да получи правата в тази насока и го задължава да подаде до Министъра на околната среда и водите въпросното заявление.
Промяната на Закона за водите създава възможности на общините, които не бива да се пропускат.
Ползите за Oбщина Свищов след положителното решение на министъра са безспорни: с новопридобитите права бихме могли да привлечем инвеститори и да превърнем града в търсен балнеолечебен център.

Емил Димитров
Заместник-кмет "СФП"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания