Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНА СВИЩОВ ПОДНОВИ СВОЯ СЕРТИФИКАТ ПО ISO

ОБЩИНА СВИЩОВ ПОДНОВИ СВОЯ СЕРТИФИКАТ ПО ISO 9001:2008

Общинска администрация - Свищов отговаря на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 за управление на качеството. Това е резултатът от 2-дневен контролен одит по стандарта, по които е сертифицирана общинската администрация.

Основната цел на проверката, осъществена от одиторска фирма - "SGS България" ООД - специализирана по ISO, бе да установи дали документираната система за управление съответства на всички изисквания на стандарта, дали е внедрена ефективно и дали тази система е разработена така, че да постигне политиката и целите на администрацията.

По време на одита бяха използвани методите на интервюта, наблюдение на дейностите и преглед на документацията и записите.
"Документираната система за управление съответства на всички изисквания на стандарта" е окончателния резултат от проверката. Одитният доклад е категоричен, че Общинска администрация - Свищов "е внедрила ефективно планираната система за управление", както и че "системата за управление е разработена така, че да постигне целите и политиката на организацията".

Базирайки се на резултатите от проверката и доказаното ниво на развитие на системата, одиторският екип препоръчва сертификацията на интегрираната система за управление да бъде продължена. За следващата година в общинската администрация е предвидена нова проверка.
Политиката по качеството на ръководството на Община Свищов е насочена към изграждане на модерна администрация, способна да отговори на високите очаквания на българските граждани, бизнеса и Европейския съюз за по-добро обслужване и висока професионална етика, осигуряващи съответствие на изискванията с нормативните и вътрешни разпоредби.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания