Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Започва набиране на кандидати

Започва набиране на кандидати
за преоброители и контрольори

Първото си заседание проведе миналата сряда Общинската преброителна комисия (ОбПК) в присъствието на Борислав Борисов, директор на Териториалното статистическо бюро – В. Търново. Комисията е създадена във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд от 10 до 24 март 2011 година, съобщи секретарят на общината Върбинка Конова, председател на местната комисия. Секретар на ОбПК е Тодорка Иванова, началник общински отдел "Човешки ресурси". Останалите членове на комисията са Мирослава Русанова – началник отдел ТСУ, Гинка Миткова – гл. счетоводител на общината, Тамара Донкова – гл. експерт ЕСГРАОН, Елка Иванова – гл. специалист административно обслужване на населението и Павлина Паринова – ст. експерт в областното териториално статистическо бюро (ТСБ). От 10 ноември в рамките на един месец – до 10 декември, кандидатите за преоброители и контрольори могат да подават необходимите документи – молба и автобиография по образец и снимка, в общинския информационен център. След изтичане на срока ОбПК ще разгледа подадените молби, а на 15 декември трябва да докладва резултатите пред ТСИ за сключване на договорите и назначаването на избраните лица, поясни Върбинка Конова. Кандидатите трябва да са над 16 год. и да имат поне средно образование. Предимство имат владеещите компютърна грамотност. В предстоящото обучение за нашата община се очертава да се включат към 400 преброители и контрольори. Предвиждат се и резерви за подсигуряване на преброяването във всеки момент, както и придружители за по-опасните райони и в зоните извън регулация. Попълването на преброителните карти ще се извършва в директен контакт с преброяваните лица чрез посещение по домовете. Кандидатите трябва да имат опит в ползването и попълването на документи, тъй като им предстои попълване на карти за 200-250 лица в сравнително кратък срок, както и усвояване на голям обем от информация по включените в преброителните карти различни теми. Заплащането на ангажираните в преброяването е пряко обвързано с качеството на попълнените карти и броя на лицата, сградите и жилищата в преброителния им участък. Тарифите за заплащане дейностите по преброяването интересуващите се могат да видят на информационното табло в партера на общината. Например 1.40 лв. ще се плаща за преброено лице, за сграда – 0.30 лв., ако сградата е във вилна зона – 3.60 лв. Контрольор ще получава 70 лева за един преброителен участък, придружителят - 30 лв., а резервният преброител – 20 лв. Кандидат-преброителите по селата заявяват участие в съответното кметство.
Галя ФИРОВА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания