Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Свищов бе домакин на семинар по Програма ТГС

Свищов бе домакин на семинар, организиран от Съвместния технически секретариат в град Калъраш на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 година.
Форумът се състоя на 20 октомври в Зала 1 на Общината и в него участваха близо 90 представители на български общини и неправителствени организации, чийто проекти са одобрени за финансиране от Програмата.
Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 е първата програма, в която граничните райони на двете страни участват като партньори по време на целия цикъл на разработване на програмата.
Стратегическа цел на тази програма е сближаването на хората, общностите и икономиките в румънско-българския граничен регион.
Основна тема на семинара в Свищов, организиран от Съвместния технически секретариат на Програмата, бяха процедурите, свързани с провеждането на обществени поръчки в рамките на финансираните проекти.
На форума бяха представени практически препоръки и примери, свързани с процедурите за възлагане на обществените поръчки, съгласно Закона, представен бе общият режим за обществени поръчки и новите промени в Закона за обществените поръчки, типови образци за провеждане на обществени поръчки, обсъдени бяха и взаимоотношенията с Управляващия орган и с Агенцията за обществени поръчки. Лектори бяха Златинка Карова и Иван Иванов от СУ "Свети Климент Охридски".
Семинарът бе открит от домакина на срещата кмета Станислав Благов, който подчерта важността на Програмата за всички дунавски общини и организации, и пожела успех при изпълнението на одобрените проекти.
Община Свищов също има одобрен за субсидия проект от Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013. Това е проектът "Подобряване на трансграничната мобилност в района Свищов - Зимнич с усъвършенстване на елементите на транспортната инфраструктура" на стойност 3 126 227 евро, разработен в партньорство с Кметството в Зимнич.
Към момента всички необходими документи са предоставени от партньорите и след броени дни - на 25 октомври, предстои подписването на Договора за финансиране на проекта.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания