Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

35 800 лева са събрани от общински наеми

В Община Свищов са събрани 35 800 лева от наеми за жилища - общинска собственост. При начислени 38 968 лева задължения в началото на 2010 година, неизпълнението на планираните постъпления е само 3141 лева.
Тенденцията на почти пълна събираемост на дължимите общински наеми към деветмесечието най-пълно е характерна за септември, когато от начислените 10 517 лева задължения са събрани 10 500 лева, заяви заместник-кметът по стопанска и финансова политика Емил Димитров.
Общинската администрация продължава да изпраща на некоректните наематели напомнителни писма - покана за доброволно плащане на дължащи наеми за повече от три месеца. След изтичане на определения срок се връчват и заповеди за принудително освобождаване на общинското жилище, за да бъдат настанени в тях други наематели с молби като крайно нуждаещи се.
Община Свищов разполага с 206 апартамента, 25 къщи и 66 бараки, за които има издадени 298 настанителни заповеди.
От наемния фонд са наети 199 апартамента, 4 от петте жилища към фонд наемен са заети, има и 2 резервни жилища. В 16 от къщите наемен фонд са настанени 22 семейства, а в 9-те жилища в село Совата има настанени седем семейства.
Емил Димитров припомни, че желаещите да бъдат настанени в общинско жилище трябва до края на всяка календарна година да подават молба в общинския информационен център, в противен случай губят правата си.
Критериите са твърде динамични и включват социален статус, минимум 5-годишна адресна регистрация на територията на общината, ниски доходи и добросъвестност на кандидата, т.е. да бъде редовен платец на дължимите суми.
В началото на всяка календарна година смесена комисия от общинската администрация, Общинския съвет и Общинска служба "Социални дейности" разглежда молбите и картотекира лицата, които желаят да бъдат настанени в общинско жилище.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания