Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Над 920 души кандидатстват за помощ за отопление

927 са подадените от жители на общината молби за целева помощ за отопление за сезон 2010-2011 година, съобщиха от дирекция "Социално подпомагане" .
Тази година най-голям е броят на желаещите да се отопляват на твърдо гориво, след това са тези, които искат да им се помогне за плащането на сметките за ток.
Откази за изплащане на целеви помощи са получили 312 лица и семейства. Като основни причина за това от дирекцията посочват, че кандидатите за помощи са извършили продажби на земи или пък са получили пари от прехвърлянето на имоти през последните пет години. Срокът за подаване на молби - декларации за целева помощ за отопление изтича на 31 октомври 2010 г. Право на помощта, както и досега, имат лицата и семействата, които отговарят на условията, посочени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Средствата са за периода 1 ноември - 31 март. Преводът на отпуснатите за този отоплителен сезон 284.30 лева (по 56.86 лв. на месец) става на два транша. Одобрените през август лица и семейства вече получават помощта за ноември и декември в размер на 113.72 лева. От социалната дирекция казаха още, че социалните работници извършват анкети по домовете. В края на отоплителния сезон ще бъдат извършени и проверки в Енергото за редовното плащане на консумираната електроенергия.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания