Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Балони в небето над СОУ "Николай Катранов"

«Хайде да играем и говорим» се нарича един от петте проекти на СОУ «Николай Катранов», които училището ще изпълнява тази година. Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез ЦРЧР и в сътрудничество с МОМН по програма «Ученене през целия живот», секторна програма Коменски.
В проекта участват партньорски училища от 7 училища в 6 страни: две от Франция и по едно от Ирландия, Испания, Турция, Румъния и България.
Този проект цели да помогне на всички деца да поставят в скоби виртуалния свят и отново да открият наследството на своята страна. Предвижда се обмен на традиционни игри, който ще даде възможност на децата да общуват и да се опознаят, както и да обогатят чуждоезиковите си познания.
По решение на партньорите дейностите по проекта започнаха с пускането на балони на 1 октомври едновременно във всички партньорски училища.
Над слънчевото синьо небе на 1 октомври в двора на СОУ "Николай Катранов" полетяха стотици балони.
От 18 до 20 октомври предстои работна среща по проекта в Зимнич, а от 21 до 24 октомври е посрещането на представители от партньорските училища в СОУ «Николай Катранов» в България.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания