Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Заключителна конференция по проект "Достоен живот"

На 27 септември в Зала 1 на Общината се състоя заключителна конференция по проект BG 051PO001-5.2.04-0103-C0001 "Достоен живот", изпълняван от Община Свищов.
Проектът бе осъществен по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" - фаза 2", с финансовата подкрепа на ОП "Човешки ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Продължителността на проекта бе 12 месеца – от 01.10.2009 г. до 30.09.2010 г., а неговата обща стойност - 111 120,13 лева, от които собственият принос на Общината бе 4 896 лева.
С този проект, чрез предоставяне на социалните услуги "социален асистент" и "домашен помощник" бе създадена среда за подобряване на качеството на живот на 47 лица от общината с разлини видове трайни увреждания, които не можеха да се грижат сами за себе си и бяха социално изолирани. Назначени на трудови договори бяха 10 социални асистенти и 10 домашни помощници.
Териториалният обхват на проекта включваше град Свищов и селата Вардим, Драгомирово, Ореш, Овча Могила, Козловец и Морава.
На заключителната конференция на проекта бяха поканени социалните асистенти и домашните помощници, представители на социалните институции в общината, кметовете на кметства, включени в териториалния обхват на проекта, медии.
В началото началникът на общинска служба "Социални дейности" Анелия Димитрова - ръководител на проекта, направи кратка презентация за неговото изпълнение и благодари на всички хора, допринесли за реализирането му.
Партньор на Община Свищов при осъществяването на проекта бе софийската фондация "Екип". На заключителната конференция нейният представител Биляна Житарова, която бе консултант при изпълнение на проектните дейности, също отправи благодарности, уточнявайки, че проекта е успешен, благодарение най-вече на всички социални асистенти и домашни помощници в залата, предоставяли услугите на нуждаещите се хора изключително отговорно и професионално.
От името на Община Свищов поздравления и благодарности към участниците в проектните дейности отправи и заместник-кметът Пламен Александров, който допълни, че хората, предоставяли социалните услуги на нуждаещите се хора, заслужават адмирации, не само за това, че са работили с висок професионализъм, но и с голямо сърце.
Пред присъстващите в залата бе уточнено, че дирекция "Социално подпомагане" – Свищов, съвместно с Общината ще кандидатства за участие и в Третата фаза на проекта, в рамките на която вече е заявено искане за предоставяне на социални услуги на 60 инвалиди и самотноживеещи хора, за всеки от които ще се грижи по един назначен социален асистент.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания