Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

З А П О В Е Д № 889-РД-01-03/07.09.2010 г.

ОБЩИНА – СВИЩОВ

З А П О В Е Д
№ 889-РД-01-03/07.09.2010 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22б от Закона за виното и спиртните напитки и по повод Предложение с вх. № 12-00-304/07.09.2010 г.на Териториалното звено на Изпълнителната Агенция по лозата и виното гр. Плевен и от "Винпром Свищов" АД-Свищов с вх.№26-00-1071/26.08.2010 г.
ОБЯВЯВАМ:
Началото на гроздоберна кампания 2010 г. и беритбата на винени сортове грозде на територията на Община Свищов да бъде както следва:
1.Бели сортове – от 03.09.2010 г.
2.Червени сортове – от 10.09.2010 г.
Заповедта да бъде сведена до знанието на всички гроздопроизводители, като същата се обяви публично чрез медиите в Общината.

Кмет на община Свищов: (п) Станислав БЛАГОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания