Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Безработни лица започват работа към Общината

Безработни лица започват работа към Община Свищов в рамките на проект "Нов избор – развитие и реализация" по приоритетна ос 1, операция BG051РО001-1.03 "Развитие" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Проектът се изпълнява от Агенцията по заетостта чрез бюрата по труда в цялата страна. Основна му цел е обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в дирекциите "Бюро по труда" с цел тяхното последващо включване в заетост.
През април Община Свищов подаде Заявка за разкриване на 19 работни места и бе одобрена за участие.
На 27 август в зала 1 на Общината кметът на Общината се срещна с кандидатите за участие в програмата.
"В условията на криза оперативните програми са добра алтернатива за разкриване на нови работни места, затова е много важно да се възползваме от всяка предоставена възможност и ние го правим. За вас това също е чудесна възможност за придобиване на квалификация и професионален стаж.", обърна се към присъстващите в залата кметът на Общината Станислав Благов.
Кандидатите за участие в програмата получиха разяснения за бъдещите им отговорности и заетост от директора на дирекция "АПИОУПЕВ" в Общината Стоян Парашкевов, началника на отдел "Човешки ресурси" Тодорка Иванова и представител на Дирекция "Бюро по труда" в Свищов.
От 13 септември участниците в програмата ще започнат обучение по професия "Общ работник "Поддържане на сгради", като след завършване на професионалното обучение по заявената професия лицата ще получат удостоверение за професионално обучение.
По време на курса, който включва 200 учебни часа и ще продължи около 2 месеца, всеки безработен ще получава 8 лева на ден и ще му се заплащат транспортни разходи.
След финала на обучението 19 безработни ще бъдат назначени на работа към Общината за срок от 12 месеца по трудов договор на минимална работна заплата с платени всички осигуровки и допълнителните възнаграждения по Кодекса на труда.
Съгласно предварително уточнената квота в Свищов ще работят 9 души, в Морава – 3-ма души, в Козловец и Драгомирово – по 2-ма човека, а в Царевец, Червена и Хаджидимитрово – по един.
Наетите лица ще участват в ремонт и поддръжка на публични сгради.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания