Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЯВА: ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ"

ОБЩИНА СВИЩОВ и
ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК "ДУНАВСКО ДЕЛО"

О Б Я В Я В А Т
ТРАДИЦИОННИЯ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
"СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ"
ЗА АВТОРИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА.

Конкурсът е напълно анонимен. Всеки автор може да участвува с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в печатен вид на машина или в компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от малък плик с имената, адреса и телефон за връзка с автора.
Ще бъдат присъдени:
Наградата за поезия "Николай Искъров" в размер на 250 лева
Първа награда – 150 лева
Втора награда – 100 лева
Трета награда – 70 лева
Две поощрителни награди по 50 лева.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 26 септември 2010 година.
Краен срок за получаване на творбите: 17 септември 2010 година на адрес:

5250 гр. Свищов,
област В.Търново,
ул. "Д.Г.Анев" № 2а, редакция на вестник "Дунавско дело", за конкурса.

Отличените творби ще бъдат публикувани в печатни медии, както и на интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov.bg

Телефони за информация:
0631/6-43-51 – звено "Култура", Община Свищов;
0631/4-32-27 - редакция на вестник "Дунавско дело".

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания