Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

284 лв. отпуска държавата за отопление през зимата

Подаването на заявленията за отпускане на помощи за отопление започна. Те ще се приемат до 31 октомври. До 20 дни от подаване на молба-декларацията социалните работници посещават дома на кандидата и проверяват дали отговаря на условията. След още 7 дни става ясно дали молбата е одобрена. Право на държавната енергийна помощ имат различни категории социални групи. Общото условие е средномесечният доход за последните 6 месеца преди подаване на молбата да е по-нисък от диференцирания минимален доход за съответната група. Ако ползващите помощта за отопление бъдат хванати, че не си плащат сметките или са си продали горивото, ще бъдат наказани една година с лишаване от енергийно подпомагане и ще трябва да връщат отпуснатите им 284,30 лв., обясняват от социалната дирекция. Помощта сега е с 8,15 лв. повече от м.г. Отпуска се за пет месеца - от ноември до март. На месец се падат по 56,86 лв. Повишението е заради скока от средно 2 % в цената на тока от 1 юли. Целевата енергийна помощ се равнява на левовата равностойност на 350 квтч дневна и на още 100 квтч нощна електроенергия. Хората сами избират как ще се топлят и изрично го посочват в подаваните молби. Изборът за нашата община е между дърва, въглища и ток. Парите ще се плащат на два пъти. Сумата за ноември и декември от 113,72 лв. ще се дава до края на годината. Средствата за първите три месеца на 2011 г. ще се вземат до 31 януари. Топлещите се на ток ще вземат парите си на ръка в социалната дирекция. За да няма спекулации, от Енергото ще изпращат обратна информация до социалните дали правоимащите редовно си плащат сметките. При пропуск дори само на една сметка, енергийната помощ от държавата се спира. Тези, които ще се греят на твърдо гориво, избират как да получат парите - лично на ръка или социалните да преведат парите на търговеца, от когото купуват твърдото гориво. Дървата са най-изгодни. С помощта може да се купят 4-5 кубика дърва, с които при икономичен режим може да се пали печката цяла зима. Цената на един кубик дърва за огрев, който се равнява на 1500 квтч енергия, върви от 55 до 70 лева в зависимост от вида на дървото. С месечната енерго-помощ може да се купи 1 кубик. Цената на тон въглища е между 200 и 250 лева. Финансово по-изгодни са брикетите. В насипно състояние един тон струва 150 лева. За месечната помощ от държавата могат да се купят към 320 кг. брикети. Хората, които се отопляват с печки на ток, с държавната енергийна помощ ще си покрият само част от месечната сметка. Най-изгодно зимата на ток излиза с инверторен климатик от енергоспестяващия клас А/А+. Ако семейството ползва една или две стаи с такъв климатик, почти без доплащане може да се вмести в помощта от 57 лева.

В-к "Дунавско дело"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания