Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Извършват санитарна сеч на дървета и клони

Повече от месец всяка сряда в общината се провежда санитарна сеч на опасни дървета в различни краища на Свищов. Служители от ОП "Чистота" трябва да отсекат над 50 опасни за граждани и жилищни сгради дървета и клони на територията на града, заяви ст. експерт инж. Иван Калчев от общински отдел "Екология". Той заостря вниманието на гражданите върху факта, че тази превантивна дейност се извършва единствено след одобрението на нарочно изградената общинска еко-комисия. И още, че ако по време на сечта няма представител на общината, действието се третира като незаконно. Дори за отсичане на защитен от Закона за опазване на селскостопанското имущество дървесен вид в личен имот е необходимо разрешение от общинския екоотдел.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания