Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА - Извънредна сесия на Общинския съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ

ПОКАНА

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници и кметове на населени места в Община Свищов на извънредно заседание, което ще се проведе на 19.08.2010 год. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение и допълнение на Решение № 805/11.02.2010 год., Прот. № 50 на Общински съвет – Свищов.
2. Приемане на решение за отмяна на оземляване – 2 бр.
3. Откриване процедура по разпореждане със земеделска земя – изграждане на Фотоволтаична централа за производство на екологично чиста енергия – 3 бр.
4. Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имоти – държавна собственост.
5. Одобряване на предложенията от директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2010/2011 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност.
6. Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2010/2011 година в община Свищов.
7. Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов.
8. Приватизация на недвижим имот, частна общинска собственост.
9. Отпускане на еднократни парични помощи – 12 бр.

С уважение:

МИЛЕН МАНОЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания