Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Започнаха СМР по проекта за свлачището в Ореш

Днес в село Ореш бе организирана официална церемония за откриване на строителните дейности по проекта на Община Свищов "Укрепване на улица "Филип Станиславов" в село Ореш, част от общински път VTR 1262 при км. 1+100", финансиран съгласно договор BG161РО001/1.4-04/2009/007.
Проектът се реализира по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-04/2009 "Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации", Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-04/2009, като финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България.
Сред официалните гости на събитието бяха кметът на Община Свищов, кметове от съседни общини, общински съветници, кметове на кметства и представители на фирмата изпълнител на строително-монтажните работи.
Церемонията бе открита от ръководителят на проекта - заместник-кмета на Община Свищов инж. Мария Дочева, която припомни, че общата стойност на проекта е 748 650,19 лева, като съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 573 339,45 лева, националното съфинансиране – 101 177,55 лева, а собственият принос на Общината е 74 133,19 лева.
"Това е първият ни голям инфраструктурен проект по оперативна програма и към него имаме специално отношение. Убеден съм, че изпълнението му освен, че ще подобри транспортната инфраструктура на село Ореш, ще осигури и по-високо качеството на живот за жителите на селото, каквото те заслужават.", заяви на откриването кметът Станислав Благов, пожелавайки успех на проекта и изпълнителите на обекта.
"Благодарение на този проект ще бъде решен един сериозен проблем на селото, което след пропадането на улицата тази пролет, остана откъснато от света, а при всеки проливен дъжд ситуацията се усложнява.", заяви кметът на село Ореш инж. Любомир Иронов, изказвайки своите благодарноси към Общината и фирмата изпълнител на обекта.
Молитва за успеха на доброто начинание отправиха местните католически свещеници и всички жители на селото, след което символичната първа копка на обекта заедно изпълниха свищовският градоначалник и кметът на село Ореш. За късмет кметът Благов разби и бутилка шампанско в кофата на един от багерите на обекта.
По-късно в залата на НЧ "Филип Станиславов" в Ореш бе дадена пресконференция, в която участие взеха кметът на Община Свищов Станислав Благов, ръководителят на проекта инж. Мария Дочева, кметът на Ореш инж. Любомир Иронов и представителят на фирмата изпълнител инж. Станимир Георгиев.
След проведения конкурс по Закона за обществените поръчки строително-монтажните работи са възложени на сдружение "Обединение за Ореш", в което участват три фирми: "ВТ Инженеринг" – Велико Търново, "Пътни строежи" – Велико Търново и "Коев СД" – Свищов.
Съгласно подписания договор с изпълнителя, СМР на обекта ще продължат 97 календарни дни.
Съгласно подписания договор за изпълнение на проекта, финалът на проектните дейности е 5 януари 2011 година.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания