Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проектът за актуализация на бюджета бе обсъден

На 9 август в зала 1 на Община Свищов се състоя публично обсъждане на проекта за актуализация на общинския бюджет за 2010 година. Промените се наложиха след гласувания от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година, с което бяха намалени предвидените в началото на годината средства за българските общини.
На обсъждането присъстваха общински съветници, кметове на кметства, служители на администрацията и журналисти.
Новите параметри на общинския бюджет представиха кметът Станислав Благов и финансовият директор на администрацията Стефан Кирчев.
След гласуваните промени, общото намаление в бюджета на Община Свищов е 595 133 лева или около 9%. След актуализацията, бюджетът на Общината възлиза на 20 887 000 лева.
Най-значително са намалени разходите за издръжка на първостепенния разпоредител – общинската администрация, намалени са и средствата за културата, образованието и чистотата. С 45 000 лева е намалена и капиталовата субсидия за Община Свищов.
"Намалението в планираните средства за работни заплати в администрацията вече компенсирахме с излизането в неплатен отпуск на служителите по 5 дена, което донесе икономии около 150 000 лева.", обяви кметът Станислав Благов. Той заяви, че въпреки намалението в общинския бюджет, Община Свищов ще продължи да предоставя на гражданите административни услуги в обем и качество, каквито са били досега. "Ще продължим да следваме приоритетите си – запазване на добра финансова политика, осигуряваща стабилност в условията на финансова криза, запазване на нивото на предоставяне на публичните услуги, както и успешно изпълнение на проекти по оперативните програми на европейските структурни фондове.", каза още кметът на Общината.
Според него тревожен е факта, че вследствие на кризата се забелязва стихващ инвестиционен интерес, което ще доведе до неизпълнение на планираните приходи от продажба на общинска собственост и ще се отрази негативно на капиталовата програма на Община Свищов. Негативна тенденция се забелязва и в събираемостта на местните данъци и такси.
"Въпреки това, считам, че Община Свищов ще успее да гарантира финансова стабилност, както е било досега – чрез по-активни действия за изпълнение на програмата за управление на общинската собственост и събираемостта на местните налози, както и чрез съкращаване на разходите, където е възможно.", коментира Станислав Благов.
Проектът за актуализация на общинския бюджет ще бъде гласуван на извънредна сесия на 19 август.
Дотогава гражданите могат да подават своите писмени коментари и предложения по него в секретариата на Общинския съвет в сградата на Община Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания