Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Гавраил Гевезов: Ще направя всичко възможно

Гавраил Гевезов: Ще направя всичко възможно
свищовската болница да заработи на печалба

Много бяха въпросите зададени миналия четвъртък, на заседание на местния парламент, от общинските съветници, на които Гавраил Гевезов трябваше да отговори, преди да бъде определен за спечелил конкурса за управител на МБАЛ – Свищов. Това се наложи, тъй като много от съветниците не бяха запознати с Проекта за развитие на болницата, разработен от Гевезов за конкурса.
"За мен е голямо удоволствие, че участвах в този конкурс и фактът, че получих оценка 5.75 показва, че моят проект за развитие на болницата има някакви качества. Ревизия на извършеното преди мен тепърва предстои. Направил съм някои тематични проверки, резултатите от които съм имал предвид в досегашната си работа, а също и за бъдещите конкурси, особено за външни изпълнители", заяви в началото на своето експозе Гавраил Гевезов. По отношение на самото здравно заведение той бе категоричен, че сегашното му състояние е изключително тежко. Управителят уточни, че медицинската политика се измерва с клинични пътеки, по които са сключени договори със Здравната каса. През 2009 г. клиничните пътеки са били 115, а т.г. поради определени изисквания на Касата са редуцирани на 95. За момента болницата не е осигурена със специалисти, поради което тя не може да си позволи да обслужва населението с определени здравни услуги по някои пътеки. Амбицията на Гевезов в това отношение е да се комплектова персоналът, да се разшири кръгът на клиничните пътеки, които да осигурят по-голям обем от здравни услуги. Според направените от него проучвания в Здравната каса във В.Търново и Плевен той е установил, че при 3547 преминали болни за 2009 г. 50% от тях са лекувани в тези два града. "Това показва, че доверието в свищовското здравно заведение значително е ерозирало, болните са се отдръпнали и са потърсили медицинско обслужване извън общината. Ето защо това е една от основните насоки на работа по отношение на болницата – да стабилизираме персонала откъм висш медицински персонал и съответно да потърсим онези мерки, които биха ни позволили болните да предпочетат свищовската болница", подчерта управителят. Като основен недостатък в работата й той изтъкна липсата на развита икономика. "Изискването на Закона за лечебните заведения в чл. 69 и 71 задължава управителят да предлага на началниците на отделения медицински и финансов план за изпълнение, а те от своя страна да го реализират. Такъв план досега не е правен, поради което и отношението на началниците на отделения не е изведено на такова ниво на развитие, че да може те да погледнат достатъчно отговорно на развитието на здравните услуги, на покриване на изискванията по отношение на тях. По същество това формира здравната политика на самата община и то тепърва предстои да стане", заяви Гевезов. Той изтъкна, че основен проблем за болницата е липсата на необходимия обем от здравни услуги, съответно на приходи по линия на ЗК, в резултат на което не могат да бъдат покрити разходите по издръжката на самото заведение. "Това, което всеки го знае, е голямата задлъжнялост и непрекъснато генерираната загуба, поради което болницата непрекъснато затъва. Една от причините за това е, че Хирургично отделение и АГО нямат необходимите дейности. В хирургията причините се знаят. Тя има достатъчно ресурс и аз храня надежди, че там нещата ще потръгнат, но по отношение на родилното отделение съм песимист. Основната възможност, която може да се търси там, е да се засили екипът на отделението. Тези две отделения генерират основната загуба на болницата и вниманието ще бъде насочено към тяхното стабилизиране. Те ще бъдат осигурени с необходимите екипи, за да може болницата да добие по-стабилен облик. Не възнамерявам да закривам отделения. Въпрос на престиж е в една болница да има хирургия, а по отношение на родилното отделение от само себе си се разбира, че то е в основата на бъдещето на една община", заяви управителят. Той посочи данни, според които от 381 новородени в общината 159 са родени в Свищов, 129 в Плевен и малко във В.Търново. Това е ясен показател, че плевенските здравни заведения приемат голяма част от пациентите на Свищов, поясни Гевезов. Той оповести, че болницата приключва шестмесечието със загуба от 180 000 лв. Предвижда се до края на годината тя да бъде редуцирана до 77 000 лв., а през 2011, 2012 и 2013 г. здравното заведение да заработи на печалба, като взетите мерки мотивират персонала.
Управителят бе на мнение, че заплатите на свищовските медици в болницата не са от най-ниските в страната, но този ФРЗ декапитализира болницата непрекъснато поради това, че персоналът не е оптимизиран. По алгоритмите на клиничните пътеки лекарите са задължителни. Администрацията е сведена до минимум, но при сестрите има възможност за оптимизация. Това ще стане, като 17-18 сестри бъдат изпратени на борсата.. Според Гевезов това не означава, че съкратеният медицински персонал не е необходим за болницата. При нейното стабилизирани те отново ще бъдат изтеглени от борсата. Лекарите могат да бъдат задържани само с индивидуални договори и това ще бъде приложено в бъдещата работа, т.е. хората да бъдат наистина мотивирани и да дадат всичко от себе си.
"Преговорите, които се водят сега със синдикатите, са за оптималност на персонала, защото това, че сме болница, е едно, а в същото време сме и търговско дружество, което трябва да работи на принципа на самоиздръжка. Лекарите трябва да се чувстват участници в една дейност, която изисква ефективност, защото в момента цялата система на работа е направена така, че те чакат пациентът да дойде, без да го търсят. На практика нещата се случват по инерция и мерки се вземат, когато колата се обърне. Трябва нещата да се планират, да са предвидими и да се вземат необходимите мерки според проблемите, заложени вътре в системата. Оптимизъм има. Място за отстъпление няма. Ще направя всичко възможно, болницата да стане водеща", категоричен бе Гевезов.
По отношение на гражданските договори той обясни, че административният капацитет е малък. Ангажираността на управителя е голяма и не му остава време за решаване на оперативни въпроси. Хората не са свикнали да работят по определен начин. Това е наложило да бъде ангажиран човек на граждански договор – директорът на горнооряховската болница. "Той е доста коментирана личност, но зад този човек стои екип от сериозни специалисти и има натрупан опит. От месец и половина работи в свищовската болница и накара медиците да погледнат по друг начин на нещата в здравното заведение, обясни Гевезов. Другият граждански договор е сключен с адвокат Свилен Пецов за правно обслужване на болницата, предимно за работа със Здравната каса при отчитане на клиничните пътеки, където често се допускат пропуски, от които болницата търпи загуби, поясни управителят.
Общинският съветник Васил Илиев бе категоричен, че за да тръгнат нещата в болницата към по-добро, са необходими добра държавна политика, успешно мениджърство и добро партньорство на общината с болницата.
"Представеният от Гевезов Проект за управление на МБАЛ-Свищов е убедителен. Времето, през което той е работил в болницата, не е загубено. Знаем каква е тенденцията на здравеопазването в общините. Тя не е добра, но е необходимо да се търсят пътища за едно нормално функциониране на болницата. Трябва да дадем шанс на Гевезов да изгради своя екип и да реализира своята стратегия и програма, защото на средства от общинския бюджет не може да се разчита, тъй като със 750 хил. лв. е намалена държавната субсидия на бюджет 2010", бе коментарът на кмета Станислав Благов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания