Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов без просрочени задължения

Община Свищов е без просрочени задължения през първото шестмесечие

Община Свищов няма просрочени задължения през първото полугодие на 2010 г. Това е записано в отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Свищов към 30-ти юни, който бе приет миналия четвъртък на заседание на Общинския съвет. Според представения отчет, бюджетът на Общината за първото шестмесечие на 2010 г. възлиза на 21 259 958 лв. Изпълнението на приходната част е в размер на 11 267 940 лв. По разходната час при план от 21 259 958 лв. са изразходвани 7 520 833 лв.
Годишната инвестиционна програма към 30 юни 2010 г. е на обща стойност 6 594 851 лв., а отчетеното изпълнение е едва 466 110 лв. Към 30 юни въпреки негативните последици от световната финансова и икономическа криза върху постъпленията от местните приходи и ограниченията, наложени от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2010 г по отношение на трансферите за делегираните държавни дейности Община Свищов успя чрез стабилна и последователна финансова политика да поддържа нормално ниво на предоставените публични услуги, чрез финансово обезпечаване на всички звена на бюджетна издръжка и недопускане те да изпаднат във финансови затруднения или да генерират просрочени задължения. Изнесените цифри в отчета предизвикаха и много въпроси от страна на общинските съветници. Изразени бяха опасения по отношение изпълнението на приходите, както и стопиране на капиталовите разходи.
Дунавско дело

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания