Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СПИСЪК - маломерни и пустеещи земеделски земи ІІ

Налични земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - Продължение:

№ по ред; Община; Землище; Имот №; Състояние на имота; Площ(дка); Категория; АОС; Местност; Начин на трайно ползване; За: Наемна цена (лв./дка).

135 Морава 118030 пустееща 4,000 4 3049 КЮКЛЮКА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
136 Морава 118031 пустееща 4,000 4 3050 КЮКЛЮКА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
137 Морава 119010 7,010 4 1876 ЛОЗЯТА Нива ОЕПК 16,00
138 Морава 119012 5,400 4 688 ЛОЗЯТА Нива ОЕПК 16,00
139 Морава 120002 пустееща 9,970 4 1877 ЛОЗЯТА Нива ОЕПК 5,00
140 Морава 121006 5,370 4 ЛОЗЯТА Нива ОЕПК 16,00
141 Морава 129009 1,300 4 ЛОЗЯТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
ОВЧА МОГИЛА
1 Овча Могила 000078 пустееща 27,710 6 2805/ --- Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
2 Овча Могила 000288 пустееща 6,470 3 2792/ --- Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
3 Овча Могила 009001 пустееща 2,230 4 2829/ ЕЛИЯТА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
4 Овча Могила 013012 чл.19,ал.7 5,830 3 2828/ ЕЛИЯТА Нива ОЕПК 16,00
5 Овча Могила 020014 чл.19,ал.7 5,020 3 2826/ ЕЛИЯТА Нива ОЕПК 16,00
6 Овча Могила 027003 пустееща 16,900 6 2875/ ОРТА БАИР Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
7 Овча Могила 027004 пустееща 9,360 7 2874/ ОРТА БАИР Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
8 Овча Могила 039071 2,780 7 2873/ ГОЛЯМОТО ЛИВАДЕ Естествена ливада ПЛ 5,00
9 Овча Могила 040019 3,430 6 2885/ ГОЛЯМОТО ЛИВАДЕ Нива ОЕПК 15,00
10 Овча Могила 042014 пустееща 31,080 6 2867/ СМРАДЛИКАТА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
11 Овча Могила 062001 пустееща 5,520 6 2872/ СЮЛЕЙМАН БАИР Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
12 Овча Могила 062011 пустееща 5,140 4 2868/ СЮЛЕЙМАН БАИР Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
13 Овча Могила 064006 пустееща 9,440 7 2869/ СУСУР БАИР Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
14 Овча Могила 069013 2,640 2 2870/ СУСУР БАИР Нива ОЕПК 18,00
15 Овча Могила 106001 чл.19,ал.7 5,230 6 2871/ ИРИМА Нива ОЕПК 15,00
16 Овча Могила 107001 пустееща 3,410 6 2884/ ИРИМА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
17 Овча Могила 107006 пустееща 22,630 6 2883/ ИРИМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
18 Овча Могила 108002 пустееща 97,060 6 2882/ ИРИМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
19 Овча Могила 111001 чл.19,ал.7 7,400 4 2881/ КЮНТА Нива ОЕПК 16,00
20 Овча Могила 128004 пустееща 10,510 6 2880/ БАЛКАН БАИР Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
21 Овча Могила 129008 пустееща 1,320 6 2879/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
22 Овча Могила 129009 пустееща 0,990 6 2878/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
23 Овча Могила 129010 пустееща 0,950 6 2877/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
24 Овча Могила 129011 пустееща 1,040 6 2876/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
25 Овча Могила 129018 пустееща 1,100 4 2866/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
26 Овча Могила 129021 пустееща 1,070 4 2865/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
27 Овча Могила 130001 пустееща 0,620 6 2864/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
28 Овча Могила 130003 пустееща 0,990 6 2863/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
29 Овча Могила 130004 пустееща 1,000 6 2862/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
30 Овча Могила 130005 пустееща 0,980 6 2861/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
31 Овча Могила 130018 пустееща 0,970 6 2860/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
32 Овча Могила 130019 пустееща 0,930 6 2847/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
33 Овча Могила 130042 пустееща 1,100 4 2846 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
34 Овча Могила 130066 пустееща 1,500 6 2845 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
35 Овча Могила 130067 пустееща 1,030 6 2844 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
36 Овча Могила 130068 пустееща 1,080 6 2843 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
37 Овча Могила 130072 пустееща 1,010 6 2842 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
38 Овча Могила 130088 пустееща 0,990 6 2838/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
39 Овча Могила 130089 пустееща 0,520 6 2815 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
40 Овча Могила 131077 пустееща 1,010 6 2839 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
41 Овча Могила 131088 пустееща 0,920 6 2840 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
42 Овча Могила 131089 пустееща 0,810 6 2841 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
43 Овча Могила 131093 пустееща 0,940 6 2764 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
44 Овча Могила 131096 пустееща 0,880 6 2816 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
45 Овча Могила 131097 пустееща 0,870 6 2817 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
46 Овча Могила 132014 пустееща 0,990 6 2818 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
47 Овча Могила 132059 пустееща 1,120 6 2819 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
48 Овча Могила 133027 пустееща 0,970 6 2820 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
49 Овча Могила 134004 пустееща 1,000 6 2821 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
50 Овча Могила 134009 пустееща 0,950 6 2822 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
51 Овча Могила 134016 пустееща 1,230 6 2823 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
52 Овча Могила 137013 2,200 3 2827 ПОД ГОРАТА Нива ОЕПК 16,00
53 Овча Могила 145016 3,000 6 2763 ЧЕРВЕНСКА БАРА Нива ОЕПК 15,00
54 Овча Могила 146003 чл.19,ал.7 9,330 6 2825 ЧЕРВЕНСКА БАРА Нива ОЕПК 15,00
55 Овча Могила 151028 3,580 3 2859 МЕШЕЛИКА Нива ОЕПК 16,00
56 Овча Могила 158009 чл.19,ал.7 14,130 4 2858 ЧЕРВЕНСКИ ПЪТ Нива ОЕПК 16,00
57 Овча Могила 195012 пустееща 17,050 4 2856/ ЧАЛТИЯ Естествена ливада ПЛ 5,00
58 Овча Могила 195016 пустееща 0,990 4 2855 ЧАЛТИЯ Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
59 Овча Могила 198006 пустееща 1,240 6 2854 ИШИЛ БАИР Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
ОРЕШ
1 Ореш 000005 пустееща 6,680 4 СРЕДОКА Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
2 Ореш 000060 пустееща 15,460 4 СРЕДОКА Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
3 Ореш 000061 пустееща 10,410 5 БЛАТОТО Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
4 Ореш 000076 пустееща 11,520 4 ПОПОВА ГРЕДА Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
5 Ореш 000080 пустееща 2,070 4 СТАРА ЛИВАДА Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
6 Ореш 000096 пустееща 1,120 4 ПОПОВА ГРЕДА Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
7 Ореш 001001 0,370 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
8 Ореш 001052 1,350 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
9 Ореш 001061 0,790 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
10 Ореш 001064 0,690 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
11 Ореш 001067 0,570 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
12 Ореш 001070 0,880 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
13 Ореш 002027 0,790 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
14 Ореш 002040 0,210 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
15 Ореш 002044 2,190 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
16 Ореш 002048 0,780 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
17 Ореш 002067 0,910 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
18 Ореш 002069 0,980 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
19 Ореш 003006 0,490 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
20 Ореш 003008 1,420 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
21 Ореш 003023 0,750 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
22 Ореш 003028 1,210 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
23 Ореш 003031 0,660 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
24 Ореш 003032 0,910 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
25 Ореш 003033 0,650 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
26 Ореш 003036 0,290 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
27 Ореш 003044 1,430 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
28 Ореш 003045 1,820 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
29 Ореш 003053 2,370 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
30 Ореш 003060 0,800 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
31 Ореш 003066 0,420 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
32 Ореш 003075 0,450 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
33 Ореш 003082 0,830 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
34 Ореш 003098 0,530 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
35 Ореш 003107 0,910 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
36 Ореш 003119 1,030 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
37 Ореш 003139 0,730 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
38 Ореш 003146 0,450 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
39 Ореш 003147 0,580 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
40 Ореш 003148 0,540 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
41 Ореш 004008 0,970 4 КРАЙ СЕЛО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
42 Ореш 005001 8,130 4 МОЧУРА Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
43 Ореш 005005 1,280 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
44 Ореш 005007 2,330 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
45 Ореш 005011 0,740 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
46 Ореш 005029 0,500 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
47 Ореш 005031 3,760 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
48 Ореш 005032 0,940 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
49 Ореш 005035 1,160 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
50 Ореш 005037 0,660 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
51 Ореш 005042 0,380 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
52 Ореш 005045 6,850 4 МОЧУРА Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
53 Ореш 005046 0,670 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
54 Ореш 005047 0,830 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
55 Ореш 005051 0,470 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
56 Ореш 005054 0,330 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
57 Ореш 005057 1,190 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
58 Ореш 005060 0,260 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
59 Ореш 005061 0,580 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
60 Ореш 005063 5,150 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
61 Ореш 005068 0,670 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
62 Ореш 005069 1,570 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
63 Ореш 005071 1,060 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
64 Ореш 005078 1,330 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
65 Ореш 005080 4,350 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
66 Ореш 005085 1,190 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
67 Ореш 005096 1,120 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
68 Ореш 005103 0,280 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
69 Ореш 005109 2,300 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
70 Ореш 005110 2,130 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
71 Ореш 005111 2,170 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
72 Ореш 005112 1,820 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
73 Ореш 005113 1,030 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
74 Ореш 005115 0,890 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
75 Ореш 005129 1,970 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
76 Ореш 005131 3,240 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
77 Ореш 005132 4,350 4 МОЧУРА Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
78 Ореш 005133 2,110 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
79 Ореш 005135 1,410 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
80 Ореш 005136 0,770 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
81 Ореш 005139 1,290 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
82 Ореш 005141 1,020 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
83 Ореш 005142 3,980 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
84 Ореш 005146 7,110 4 МОЧУРА Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
85 Ореш 005147 1,380 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
86 Ореш 005149 2,790 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
87 Ореш 005154 0,710 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
88 Ореш 005155 1,760 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
89 Ореш 005161 1,150 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
90 Ореш 005165 1,020 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
91 Ореш 005170 0,470 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
92 Ореш 005174 1,000 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
93 Ореш 005180 0,320 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
94 Ореш 005181 0,600 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
95 Ореш 005182 0,570 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
96 Ореш 005186 1,220 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
97 Ореш 005189 1,240 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
98 Ореш 005192 0,800 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
99 Ореш 005196 0,630 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
100 Ореш 005199 1,230 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
101 Ореш 005203 0,340 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
102 Ореш 005206 0,770 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
103 Ореш 005207 0,680 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
104 Ореш 005209 0,930 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
105 Ореш 005214 0,410 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
106 Ореш 005215 0,080 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
107 Ореш 005216 0,840 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
108 Ореш 005220 0,970 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
109 Ореш 005221 1,400 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
110 Ореш 005222 1,500 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
111 Ореш 005224 1,160 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
112 Ореш 005225 1,430 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
113 Ореш 005230 0,360 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
114 Ореш 005234 1,230 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
115 Ореш 005239 1,790 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
116 Ореш 005240 0,820 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
117 Ореш 005242 1,160 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
118 Ореш 005245 1,310 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
119 Ореш 005246 1,940 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
120 Ореш 005249 0,470 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
121 Ореш 005250 1,910 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
122 Ореш 005255 2,880 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
123 Ореш 005256 0,990 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
124 Ореш 005259 1,680 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
125 Ореш 006001 0,670 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
126 Ореш 006002 0,400 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
127 Ореш 006006 4,640 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
128 Ореш 006009 2,390 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
129 Ореш 006010 0,480 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
130 Ореш 006012 1,200 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
131 Ореш 006013 1,120 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
132 Ореш 006014 12,000 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
133 Ореш 006017 0,210 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
134 Ореш 006020 0,370 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
135 Ореш 006021 0,370 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
136 Ореш 006023 0,380 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
137 Ореш 006025 0,550 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
138 Ореш 006028 0,450 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
139 Ореш 006030 0,390 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
140 Ореш 006031 0,290 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
141 Ореш 006036 1,360 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
142 Ореш 006037 0,760 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
143 Ореш 006040 0,870 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
144 Ореш 006047 18,980 4 КИРКЮВЕЦ Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
145 Ореш 006049 0,880 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
146 Ореш 006051 1,110 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
147 Ореш 006052 16,320 4 КИРКЮВЕЦ Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
148 Ореш 006054 0,720 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
149 Ореш 006056 0,760 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
150 Ореш 006057 0,860 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
151 Ореш 006058 0,990 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
152 Ореш 006059 1,470 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
153 Ореш 006066 0,790 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
154 Ореш 006068 0,310 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
155 Ореш 006078 0,320 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
156 Ореш 006080 0,790 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
157 Ореш 006081 1,090 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
158 Ореш 006085 0,160 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
159 Ореш 006095 2,500 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
160 Ореш 006100 0,420 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
161 Ореш 006109 1,240 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
162 Ореш 006112 2,130 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
163 Ореш 006113 0,890 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
164 Ореш 006115 1,130 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
165 Ореш 006116 1,690 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
166 Ореш 006119 1,310 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
167 Ореш 006122 1,330 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
168 Ореш 006123 1,050 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
169 Ореш 006124 0,940 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
170 Ореш 006125 0,740 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
171 Ореш 006127 0,370 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
172 Ореш 006151 1,370 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
173 Ореш 006156 0,800 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
174 Ореш 006158 0,970 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
175 Ореш 006160 1,060 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
176 Ореш 006164 0,260 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
177 Ореш 006167 0,170 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
178 Ореш 006169 0,200 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
179 Ореш 006172 1,740 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
180 Ореш 006181 0,410 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
181 Ореш 006191 2,200 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
182 Ореш 006194 0,570 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
183 Ореш 006200 0,250 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
184 Ореш 006203 0,260 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
185 Ореш 006209 0,800 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
186 Ореш 006219 0,710 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
187 Ореш 006220 0,490 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
188 Ореш 006221 0,510 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
189 Ореш 006223 0,630 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
190 Ореш 006224 0,540 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
191 Ореш 006230 0,700 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
192 Ореш 006237 0,480 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
193 Ореш 006247 0,300 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
194 Ореш 006248 0,260 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
195 Ореш 006252 0,820 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
196 Ореш 006255 0,500 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
197 Ореш 006256 0,900 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
198 Ореш 006260 0,970 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
199 Ореш 006262 0,780 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
200 Ореш 006265 0,560 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
201 Ореш 006267 0,530 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
202 Ореш 006268 0,910 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
203 Ореш 006269 0,790 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
204 Ореш 006273 0,740 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
205 Ореш 006279 0,770 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
206 Ореш 006280 0,550 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
207 Ореш 006284 1,090 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
208 Ореш 006285 1,160 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
209 Ореш 006288 1,040 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
210 Ореш 006290 1,560 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
211 Ореш 006291 0,700 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
212 Ореш 006292 1,050 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
213 Ореш 006295 1,310 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
214 Ореш 006300 0,830 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
215 Ореш 006303 0,560 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
216 Ореш 006305 0,660 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
217 Ореш 006309 1,080 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
218 Ореш 006314 0,730 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
219 Ореш 006316 2,660 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
220 Ореш 006320 0,620 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
221 Ореш 006326 0,540 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
222 Ореш 006327 1,150 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
223 Ореш 006328 1,490 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
224 Ореш 006333 0,590 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
225 Ореш 007001 0,250 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
226 Ореш 007007 0,680 4 ВРАТНИЦАТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
227 Ореш 007021 0,530 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
228 Ореш 007031 1,010 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
229 Ореш 007032 1,460 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
230 Ореш 007033 1,180 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
231 Ореш 007036 0,710 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
232 Ореш 007037 0,490 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
233 Ореш 007040 1,100 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
234 Ореш 007051 0,210 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
235 Ореш 007053 0,600 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
236 Ореш 007055 2,400 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
237 Ореш 007057 0,330 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
238 Ореш 007062 1,690 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
239 Ореш 007072 1,050 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
240 Ореш 007074 0,930 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
241 Ореш 007077 1,020 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
242 Ореш 007079 0,810 4 ВРАТНИЦАТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
243 Ореш 007082 1,040 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
244 Ореш 007084 0,960 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
245 Ореш 007096 6,020 4 ВРАТНИЦАТА Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
246 Ореш 007098 0,190 4 ВРАТНИЦАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
247 Ореш 008005 4,490 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
248 Ореш 008006 2,850 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
249 Ореш 008011 3,120 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
250 Ореш 008018 1,150 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
251 Ореш 008021 2,490 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
252 Ореш 008031 0,630 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
253 Ореш 009003 1,340 4 КЛИСУРАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
254 Ореш 009004 1,010 4 КЛИСУРАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
255 Ореш 009006 2,510 4 КЛИСУРАТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
256 Ореш 009016 2,380 4 КЛИСУРАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
257 Ореш 009018 1,740 4 КЛИСУРАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
258 Ореш 009019 3,260 4 КЛИСУРАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
259 Ореш 009020 1,750 4 КЛИСУРАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
260 Ореш 009021 3,060 4 КЛИСУРАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
261 Ореш 009022 2,160 4 КЛИСУРАТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
262 Ореш 009023 2,030 4 КЛИСУРАТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
263 Ореш 009025 3,220 4 КЛИСУРАТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
264 Ореш 014001 0,720 4 ПОПОВА ГРЕДА Посевна площ ОЕПК 16,00
265 Ореш 026001 1,250 4 ДРУМА Посевна площ ОЕПК 16,00
266 Ореш 026005 2,210 4 ДРУМА Посевна площ ОЕПК 16,00
267 Ореш 026021 4,470 4 ДРУМА Посевна площ ОЕПК 16,00
268 Ореш 026022 6,500 4 ДРУМА Посевна площ ОЕПК 16,00
269 Ореш 050015 0,190 4 ЛИВАДЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
270 Ореш 053004 0,170 4 ЛИВАДЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
271 Ореш 057006 1,920 4 КАЛИЛАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
272 Ореш 057009 4,020 4 КАЛИЛАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
273 Ореш 059012 5,270 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
274 Ореш 063022 0,840 4 КЕРТИКА Посевна площ ОЕПК 16,00
275 Ореш 085001 2,560 4 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
276 Ореш 088020 5,050 5 ЧАРДАКЕТО Посевна площ ОЕПК 15,00
277 Ореш 110024 4,490 5 ДЕЛИСЮЛЕ Нива ОЕПК 15,00
278 Ореш 110040 3,000 5 ДЕЛИСЮЛЕ Нива ОЕПК 15,00
279 Ореш 115003 2,150 4 1853 ЛИВАДЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
280 Ореш 116014 8,570 4 КРАЙНИ ПЪТЕКИ Нива ОЕПК 16,00
281 Ореш 122031 2,490 4 ДЪЛГИ ОРМАН Посевна площ ОЕПК 16,00
282 Ореш 137003 3,000 4 КЛИСУРАТА Нива ОЕПК 16,00
283 Ореш 142032 0,660 4 РАДЛОВЕЦ Нива ОЕПК 16,00
284 Ореш 144008 3,000 4 РАДЛОВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
285 Ореш 148033 7,900 4 ШАБАНОВ ТРАП Нива ОЕПК 16,00
286 Ореш 151013 0,780 4 БАЙРАМ ОРЕХ Посевна площ ОЕПК 16,00
287 Ореш 155006 8,100 4 ХАДЖИАХМЕДОВА СТРАНА Посевна площ ОЕПК 16,00
288 Ореш 159035 пустееща 4,170 7 СИНЬО ОРМАНЧЕ Посевна площ ОЕПК 5,00
289 Ореш 159036 пустееща 3,000 4 СИНЬО ОРМАНЧЕ Посевна площ ОЕПК 5,00
290 Ореш 164029 0,220 4 БРАВА МОГИЛА Посевна площ ОЕПК 16,00
291 Ореш 183003 0,780 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
292 Ореш 183004 2,370 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
293 Ореш 183006 0,910 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
294 Ореш 183007 0,850 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
295 Ореш 183009 1,170 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
296 Ореш 183011 0,980 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
297 Ореш 186015 2,050 6 БАИРА Нива ОЕПК 15,00
298 Ореш 199005 7,440 4 ДЕЛИСЮЛЕ Посевна площ ОЕПК 16,00
299 Ореш 210001 1,270 7 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 11,00
300 Ореш 210002 5,710 7 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 11,00
301 Ореш 210006 1,260 7 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 11,00
302 Ореш 210007 1,040 7 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 11,00
303 Ореш 210010 7,590 7 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 11,00
304 Ореш 210012 7,500 7 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 11,00
305 Ореш 210013 4,250 7 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 11,00
306 Ореш 215024 11,540 4 СРЕДОКА Посевна площ ОЕПК 16,00
307 Ореш 219018 пустееща 7,500 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 5,00
308 Ореш 222020 9,880 5 БИВОЛАРКАТА Нива ОЕПК 15,00
309 Ореш 223009 1,480 4 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 16,00
310 Ореш 223017 8,000 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
311 Ореш 234015 1,040 5 ДЕЛИСЮЛЕ Нива ОЕПК 15,00
312 Ореш 236006 9,690 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
313 Ореш 237004 9,320 7 СИНЬО ОРМАНЧЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
314 Ореш 246002 1,200 4 КРАЙ СЕЛО Посевна площ ОЕПК 16,00
315 Ореш 248009 3,690 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
316 Ореш 249001 0,220 7 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 11,00
317 Ореш 249003 1,130 7 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 11,00
318 Ореш 249004 2,170 7 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 11,00
319 Ореш 249005 1,710 7 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 11,00
320 Ореш 249006 0,490 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
321 Ореш 249008 1,000 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
322 Ореш 249013 0,300 4 БЕНДЕРА Посевна площ ОЕПК 16,00
323 Ореш 252007 1,000 4 КЛИСУРАТА Нива ОЕПК 16,00
324 Ореш 256009 4,500 5 МАТКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
325 Ореш 256013 8,030 5 МАТКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
326 Ореш 256017 4,000 5 МАТКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
327 Ореш 257003 3,250 5 МАТКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
328 Ореш 257016 1,380 5 МАТКАТА Нива ОЕПК 15,00
329 Ореш 258015 пустееща 0,670 5 МАТКАТА Нива ОЕПК 5,00
330 Ореш 261007 4,500 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
331 Ореш 261008 3,240 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
332 Ореш 261010 3,290 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
333 Ореш 261011 2,060 5 СМРАДЛИКАТА Посевна площ ОЕПК 15,00
334 Ореш 262012 0,440 4 КАЛИЛАТА Нива ОЕПК 16,00
335 Ореш 268001 чл.19,ал.7 22,510 4 КРАЙ СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
ХАДЖИ ДИМИТРОВО
1 Хаджи Димитрово 001011 5,120 4 УЗУН БАИР Нива ОЕПК 16,00
2 Хаджи Димитрово 004003 чл.19, ал.7 9,010 4 УЗУН БАИР Нива ОЕПК 16,00
3 Хаджи Димитрово 004024 1,500 6 УЗУН БАИР Нива ОЕПК 11,00
4 Хаджи Димитрово 004036 3,240 6 УЗУН БАИР Нива ОЕПК 15,00
5 Хаджи Димитрово 010028 1,960 4 ВЕХТИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
6 Хаджи Димитрово 011038 2,070 4 ВЕХТИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
7 Хаджи Димитрово 012027 3,000 4 УСОЙНИНАТА Нива ОЕПК 16,00
8 Хаджи Димитрово 012035 чл.19, ал.7 6,390 6 УСОЙНИНАТА Нива ОЕПК 15,00
9 Хаджи Димитрово 013007 5,000 6 УСОЙНИНАТА Нива ОЕПК 15,00
10 Хаджи Димитрово 017044 2,370 4 ВЕХТИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
11 Хаджи Димитрово 026009 1,880 4 ВЕХТИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
12 Хаджи Димитрово 037017 1,630 4 ЗАД БЪРДО Нива ОЕПК 16,00
13 Хаджи Димитрово 037019 1,060 4 ЗАД БЪРДО Нива ОЕПК 16,00
14 Хаджи Димитрово 041040 3,710 4 ЗАД БЪРДО Нива ОЕПК 16,00
15 Хаджи Димитрово 044033 0,960 9 ГЕРЕНА Нива ОЕПК 11,00
16 Хаджи Димитрово 047054 1,000 4 ГЕРЕНА Нива ОЕПК 16,00
17 Хаджи Димитрово 050014 0,400 4 ГЕРЕНА Нива ОЕПК 16,00
18 Хаджи Димитрово 051202 0,300 4 ВЕХТИЯ ГЕРЕН Нива ОЕПК 16,00
19 Хаджи Димитрово 052004 2,210 4 ВЕХТИЯ ГЕРЕН Нива ОЕПК 16,00
20 Хаджи Димитрово 052017 4,900 4 ВЕХТИЯ ГЕРЕН Нива ОЕПК 16,00
21 Хаджи Димитрово 059002 1,000 6 БОЯДЖИЯТА Нива ОЕПК 15,00
22 Хаджи Димитрово 065055 0,880 4 КАСАТА Нива ОЕПК 16,00
23 Хаджи Димитрово 066019 2,950 4 БОЯДЖИЯТА Нива ОЕПК 16,00
24 Хаджи Димитрово 069002 1,480 4 ЕЗМИНОТО Нива ОЕПК 16,00
25 Хаджи Димитрово 075039 чл.19, ал.7 10,800 3 СМРАДЛИКАТА Нива ОЕПК 16,00
26 Хаджи Димитрово 077005 1,000 4 КОРУ ЧЕШМЕ Нива ОЕПК 16,00
27 Хаджи Димитрово 084040 3,270 4 ПЧЕЛИНА Нива ОЕПК 16,00
28 Хаджи Димитрово 092042 2,340 4 БОЗАЛЪКА Нива ОЕПК 16,00
29 Хаджи Димитрово 109021 2,040 4 ВЕХТИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
30 Хаджи Димитрово 109082 1,020 4 ВЕХТИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
31 Хаджи Димитрово 109099 1,000 4 ВЕХТИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
32 Хаджи Димитрово 109113 0,980 4 ВЕХТИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
33 Хаджи Димитрово 109153 1,000 4 ВЕХТИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
34 Хаджи Димитрово 109160 1,000 4 ВЕХТИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
35 Хаджи Димитрово 109243 2,020 4 ВЕХТИ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
36 Хаджи Димитрово 112185 0,470 4 КОЗЛОВСКО Нива ОЕПК 16,00
37 Хаджи Димитрово 130033 0,300 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
38 Хаджи Димитрово 130034 0,010 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
39 Хаджи Димитрово 000027 6,500 6 ВЕХТА ГОРА Естествена ливада ПЛ 5,00
40 Хаджи Димитрово 000162 40,710 4 СМОЛИЦИТЕ Естествена ливада ПЛ 5,00
41 Хаджи Димитрово 018006 88,070 4 СЛИВОВСКО Естествена ливада ПЛ 5,00
42 Хаджи Димитрово 033002 2,500 9 ГЕРЕНА Естествена ливада ПЛ 5,00
43 Хаджи Димитрово 054007 9,000 3 ПРИ ХАНА Естествена ливада ПЛ 5,00
44 Хаджи Димитрово 054012 9,740 3 ПРИ ХАНА Естествена ливада ПЛ 5,00
45 Хаджи Димитрово 054013 10,900 3 ПРИ ХАНА Естествена ливада ПЛ 5,00
46 Хаджи Димитрово 054015 8,030 3 ПРИ ХАНА Естествена ливада ПЛ 5,00
47 Хаджи Димитрово 054016 6,060 3 ПРИ ХАНА Естествена ливада ПЛ 5,00
48 Хаджи Димитрово 054022 7,780 3 ПРИ ХАНА Естествена ливада ПЛ 5,00
49 Хаджи Димитрово 056001 12,520 4 СМОЛИЦИТЕ Естествена ливада ПЛ 5,00
50 Хаджи Димитрово 056009 9,630 4 СМОЛИЦИТЕ Естествена ливада ПЛ 5,00
51 Хаджи Димитрово 072010 6,410 4 СМРАДЛИКАТА Естествена ливада ПЛ 5,00
52 Хаджи Димитрово 081013 1,940 4 КОРУ ЧЕШМА Естествена ливада ПЛ 5,00
53 Хаджи Димитрово 081201 1,010 6 КОРУ ЧЕШМА Естествена ливада ПЛ 5,00
54 Хаджи Димитрово 094005 пустееща 4,000 4 СЕЛИЩЕТО Естествена ливада ПЛ 5,00
55 Хаджи Димитрово 166012 1,080 4 ГЕРЕНА Естествена ливада ПЛ 5,00
56 Хаджи Димитрово 110002 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
57 Хаджи Димитрово 110006 0,990 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
58 Хаджи Димитрово 110007 0,990 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
59 Хаджи Димитрово 110016 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
60 Хаджи Димитрово 110018 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
61 Хаджи Димитрово 110020 1,020 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
62 Хаджи Димитрово 110021 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
63 Хаджи Димитрово 110029 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
64 Хаджи Димитрово 110030 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
65 Хаджи Димитрово 110033 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
66 Хаджи Димитрово 110036 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
67 Хаджи Димитрово 110039 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
68 Хаджи Димитрово 110041 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
69 Хаджи Димитрово 110043 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
70 Хаджи Димитрово 110044 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
71 Хаджи Димитрово 110048 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
72 Хаджи Димитрово 110051 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
73 Хаджи Димитрово 110053 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
74 Хаджи Димитрово 110054 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
75 Хаджи Димитрово 110055 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
76 Хаджи Димитрово 110056 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
77 Хаджи Димитрово 110061 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
78 Хаджи Димитрово 110070 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
79 Хаджи Димитрово 110072 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
80 Хаджи Димитрово 110074 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
81 Хаджи Димитрово 110079 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
82 Хаджи Димитрово 110085 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
83 Хаджи Димитрово 110088 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
84 Хаджи Димитрово 110091 0,660 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
85 Хаджи Димитрово 110093 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
86 Хаджи Димитрово 110096 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
87 Хаджи Димитрово 110097 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
88 Хаджи Димитрово 110099 1,020 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
89 Хаджи Димитрово 110103 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
90 Хаджи Димитрово 110106 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
91 Хаджи Димитрово 110107 0,990 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
92 Хаджи Димитрово 110110 1,020 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
93 Хаджи Димитрово 110111 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
94 Хаджи Димитрово 110127 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
95 Хаджи Димитрово 110128 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
96 Хаджи Димитрово 110129 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
97 Хаджи Димитрово 110136 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
98 Хаджи Димитрово 110140 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
99 Хаджи Димитрово 110148 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
100 Хаджи Димитрово 110150 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
101 Хаджи Димитрово 110155 1,040 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
102 Хаджи Димитрово 110156 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
103 Хаджи Димитрово 110157 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
104 Хаджи Димитрово 110165 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
105 Хаджи Димитрово 110169 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
106 Хаджи Димитрово 110170 0,990 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
107 Хаджи Димитрово 110175 0,960 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
108 Хаджи Димитрово 110176 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
109 Хаджи Димитрово 110179 0,990 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
110 Хаджи Димитрово 110181 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
111 Хаджи Димитрово 110187 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
112 Хаджи Димитрово 110189 1,030 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
113 Хаджи Димитрово 110191 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
114 Хаджи Димитрово 110196 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
115 Хаджи Димитрово 110197 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
116 Хаджи Димитрово 110198 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
117 Хаджи Димитрово 110199 0,990 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
118 Хаджи Димитрово 110202 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
119 Хаджи Димитрово 110204 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
120 Хаджи Димитрово 110206 0,950 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
121 Хаджи Димитрово 110210 0,400 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
122 Хаджи Димитрово 110213 0,470 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
123 Хаджи Димитрово 110221 1,730 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
124 Хаджи Димитрово 112007 0,970 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
125 Хаджи Димитрово 112009 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
126 Хаджи Димитрово 112016 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
127 Хаджи Димитрово 112022 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
128 Хаджи Димитрово 112024 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
129 Хаджи Димитрово 112025 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
130 Хаджи Димитрово 112027 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
131 Хаджи Димитрово 112031 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
132 Хаджи Димитрово 112033 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
133 Хаджи Димитрово 112043 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
134 Хаджи Димитрово 112051 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
135 Хаджи Димитрово 112056 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
136 Хаджи Димитрово 112064 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
137 Хаджи Димитрово 112068 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
138 Хаджи Димитрово 112070 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
139 Хаджи Димитрово 112072 0,980 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
140 Хаджи Димитрово 112074 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
141 Хаджи Димитрово 112080 1,000 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
142 Хаджи Димитрово 112081 1,010 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
143 Хаджи Димитрово 112085 0,390 4 КОЗЛОВСКО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
144 Хаджи Димитрово 119003 0,500 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
145 Хаджи Димитрово 119056 1,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
146 Хаджи Димитрово 119061 1,010 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
147 Хаджи Димитрово 119097 2,010 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
148 Хаджи Димитрово 119100 1,010 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
149 Хаджи Димитрово 119190 0,500 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
150 Хаджи Димитрово 119191 0,240 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
151 Хаджи Димитрово 120007 1,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
152 Хаджи Димитрово 120076 1,300 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
153 Хаджи Димитрово 120080 1,100 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
154 Хаджи Димитрово 121009 1,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
155 Хаджи Димитрово 121038 2,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
156 Хаджи Димитрово 121052 0,990 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
157 Хаджи Димитрово 121059 0,610 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
158 Хаджи Димитрово 121062 1,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
159 Хаджи Димитрово 121065 2,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
160 Хаджи Димитрово 121067 1,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
161 Хаджи Димитрово 121077 1,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
162 Хаджи Димитрово 121083 1,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
163 Хаджи Димитрово 121088 1,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
164 Хаджи Димитрово 122020 1,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
165 Хаджи Димитрово 122043 1,800 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
166 Хаджи Димитрово 122047 1,000 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
167 Хаджи Димитрово 122062 0,990 4 ЧЕРНИЦИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
ЦАРЕВЕЦ
1 Царевец 010001 0,190 4 ЛАГЕРА Полска култура ОЕПК 16,00
2 Царевец 010002 2,060 4 ЛАГЕРА Зеленчукова култура ОЕПК 16,00
3 Царевец 010003 2,060 4 ЛАГЕРА Зеленчукова култура ОЕПК 16,00
4 Царевец 010005 0,450 4 ЛАГЕРА Полска култура ОЕПК 16,00
5 Царевец 010006 0,320 4 ЛАГЕРА Полска култура ОЕПК 16,00
6 Царевец 010007 0,520 4 ЛАГЕРА Полска култура ОЕПК 16,00
7 Царевец 011027 1,660 4 ВЛАДИКОВА ЧЕШМА Полска култура ОЕПК 16,00
8 Царевец 011050 2,780 4 ВЛАДИКОВА ЧЕШМА Полска култура ОЕПК 16,00
9 Царевец 012024 чл.19,ал.7 25,960 4 ПАЛИЧЕВ ТРАП Полска култура ОЕПК 16,00
10 Царевец 012035 2,940 4 ПАЛИЧЕВ ТРАП Полска култура ОЕПК 16,00
11 Царевец 012048 чл.19,ал.7 5,310 4 ПАЛИЧЕВ ТРАП Полска култура ОЕПК 16,00
12 Царевец 012058 3,000 4 ПАЛИЧЕВ ТРАП Полска култура ОЕПК 16,00
13 Царевец 012153 чл.19,ал.7 5,520 4 ПАЛИЧЕВ ТРАП Полска култура ОЕПК 16,00
14 Царевец 020071 1,900 4 УЗУН БАИР Полска култура ОЕПК 16,00
15 Царевец 021007 6,070 6 КАРАН СОВАТ Полска култура ОЕПК 15,00
16 Царевец 021027 8,610 4 КАРАН СОВАТ Полска култура ОЕПК 16,00
17 Царевец 023025 9,500 4 УЗУН БАИР Полска култура ОЕПК 16,00
18 Царевец 023076 7,800 4 УЗУН БАИР Полска култура ОЕПК 16,00
19 Царевец 025001 11,180 4 КОЗЛОВА ЧЕШМА Полска култура ОЕПК 16,00
20 Царевец 025004 9,000 4 КОЗЛОВА ЧЕШМА Полска култура ОЕПК 16,00
21 Царевец 026116 2,720 4 КРИВУЛКА Полска култура ОЕПК 16,00
22 Царевец 027001 8,010 3 ТЕНЧОВА МОГИЛА Полска култура ОЕПК 16,00
23 Царевец 027058 17,300 3 ТЕНЧОВА МОГИЛА Полска култура ОЕПК 16,00
24 Царевец 027063 1,850 3 ТЕНЧОВА МОГИЛА Полска култура ОЕПК 16,00
25 Царевец 029005 0,280 3 СРЕЩУ СЕЛО Полска култура ОЕПК 16,00
26 Царевец 029007 2,120 6 ДЮЗЛЮКА Полска култура ОЕПК 15,00
27 Царевец 029011 3,570 6 ДЮЗЛЮКА Полска култура ОЕПК 15,00
28 Царевец 029064 2,730 3 СРЕЩУ СЕЛО Полска култура ОЕПК 16,00
29 Царевец 029065 2,360 3 СРЕЩУ СЕЛО Полска култура ОЕПК 16,00
30 Царевец 029066 9,070 6 СРЕЩУ СЕЛО Полска култура ОЕПК 15,00
31 Царевец 029070 3,110 6 ДЮЗЛЮКА Полска култура ОЕПК 15,00
32 Царевец 029072 3,330 6 СРЕЩУ СЕЛО Полска култура ОЕПК 15,00
33 Царевец 029109 6,100 6 СРЕЩУ СЕЛО Друга временно неизползувана орна земя ОЕПК 15,00
34 Царевец 030001 0,640 4 БАЛАБАНОВА ЧЕШМА Полска култура ОЕПК 16,00
35 Царевец 030043 1,030 6 БАЛАБАНОВА ЧЕШМА Полска култура ОЕПК 15,00
36 Царевец 032021 0,550 3 СРЕЩУ МАЗУН Полска култура ОЕПК 16,00
37 Царевец 032047 5,030 3 СРЕЩУ МАЗУН Полска култура ОЕПК 16,00
38 Царевец 032064 2,280 3 СРЕЩУ МАЗУН Изоставена орна земя поради маломерност ОЕПК 16,00
39 Царевец 033002 пустееща 6,740 6 ЗАД МАЗУН Полска култура ОЕПК 5,00
40 Царевец 035002 2,630 4 МУСОВ ОРМАН Полска култура ОЕПК 16,00
41 Царевец 035006 12,970 4 МУСОВ ОРМАН Полска култура ОЕПК 16,00
42 Царевец 035007 9,310 4 МУСОВ ОРМАН Полска култура ОЕПК 16,00
43 Царевец 035008 пустееща 15,800 6 МУСОВ ОРМАН Полска култура ОЕПК 5,00
44 Царевец 035014 пустееща 1,840 6 МУСОВ ОРМАН Полска култура ОЕПК 5,00
45 Царевец 035015 4,000 6 МУСОВ ОРМАН Полска култура ОЕПК 15,00
46 Царевец 035018 2,770 4 МУСОВ ОРМАН Полска култура ОЕПК 16,00
47 Царевец 035021 2,600 6 МУСОВ ОРМАН Полска култура ОЕПК 15,00
48 Царевец 035024 пустееща 15,960 4 МУСОВ ОРМАН Полска култура ОЕПК 5,00
49 Царевец 036001 0,310 4 М

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания