Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СПИСЪК - маломерни и пустеещи земеделски земи

СПИСЪК
на маломерни земеделски земи, пустеещи и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ
на територията на Община Свищов
за отдаване под наем за една стопанска година (2010/2011 г.)
Налични земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/:

№ по ред; Община; Землище; Имот №; Състояние на имота; Площ (дка); Категория; АОС; Местност; Начин на трайно ползване; За: Наемна цена (лв./дка).
СВИЩОВ
1 Свищов 168006 ЧОС 3,250 3 1380/25.07.2006 СТАРОТО РАХЛЕ Полска култура ОЕПК 16,00
2 Свищов 186011 2-ра процедура 4,001 5 376/14.12.200 ДРАЧЕВО БЪРДО Полска култура ОЕПК 15,00
3 Свищов 229064 5,000 4 1989/26.08.2009 СУВАТА Нива ОЕПК 16,00
4 Свищов 229067 5,000 4 1987/26.08.2009 СУВАТА Нива ОЕПК 16,00
5 Свищов 229090 5,000 5 1986/26.08.2009 СУВАТА Полска култура ОЕПК 15,00
6 Свищов 229107 5,000 4 1991/26.08.2009 СУВАТА Полска култура ОЕПК 16,00
7 Свищов 229137 5,000 4 1990/26.08.2009 СУВАТА Полска култура ОЕПК 16,00
8 Свищов 176006 пустееща 5,954 3 1194/11.05.2004 ЖИВКОВО ПАДАЛО Лозе ТН 11,00
9 Свищов 65766.12.120 стар номер 326 4,913 3 2007/10.09.2009 Нива ОЕПК 16,00
10 Свищов 65766.72.17 отземляване 6,000 4 1988/26.08.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
11 Свищов 65766.72.18 отземляване 5,938 4 1985/26.08.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
12 Свищов 65766.120.4 0,983 4 2003/08.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
13 Свищов 65766.122.22 5,999 7 2009/10.09.2009 МАТКАТА Нива ОЕПК 11,00
14 Свищов 65766.125.14 4,000 4 2012/10.09.2009 ПУНАР БОАЛАР Нива ОЕПК 16,00
15 Свищов 65766.126.14 чл.19,ал.7 15,200 4 2018/14.09.2009 ПУНАР БОАЛАР Нива ОЕПК 16,00
16 Свищов 65766.127.1 чл.19,ал.7 8,013 4 2019/14.09.2009 ПУНАР БОАЛАР Нива ОЕПК 16,00
17 Свищов 65766.128.10 0,997 3 2020/14.09.2009 БЕЛЯНОВЕЦ Нива ОЕПК 16,00
18 Свищов 65766.128.2 пустееща 3,816 3 2021/14.09.2009 БЕЛЯНОВЕЦ Нива ОЕПК 5,00
19 Свищов 65766.129.12 пустееща 3,656 4 2022/14.09.2009 БЕЛЯНОВЕЦ Нива ОЕПК 5,00
20 Свищов 65766.130.12 пустееща 5,910 3 2023/14.09.2009 БЕЛЯНОВЕЦ Нива ОЕПК 5,00
21 Свищов 65766.130.8 4,889 3 2024/14.09.2009 БЕЛЯНОВЕЦ Нива ОЕПК 16,00
22 Свищов 65766.136.22 1,300 4 2026/14.09.2009 ШЕВАТА ЧЕШМА Нива ОЕПК 16,00
23 Свищов 65766.138.17 1,442 4 2027/14.09.2009 ШЕВАТА ЧЕШМА Нива ОЕПК 16,00
24 Свищов 65766.138.4 1,153 6 2029/14.09.2009 ШЕВАТА ЧЕШМА Нива ОЕПК 15,00
25 Свищов 65766.139.16 0,609 4 2030/14.09.2009 КАЛАКОТА Лозе ТН 25,00
26 Свищов 65766.146.11 пустееща 6,133 4 2034/14.09.2009 КАДЪНСКА ЧЕШМА Нива ОЕПК 5,00
27 Свищов 65766.146.4 5,243 3 2035/14.09.2009 КАДЪНСКА ЧЕШМА Нива ОЕПК 16,00
28 Свищов 65766.159.2 пустееща 3,155 6 2043/14.09.2009 ГАВАЛДЖИ ГЕРАН Нива ОЕПК 5,00
29 Свищов 65766.162.6 пустееща 2,081 3 2044/14.09.2009 НЕНОВАТА ШАТРА Нива ОЕПК 5,00
30 Свищов 65766.168.27 стар номер 499 4,025 3 2047/14.09.2009 Нива ОЕПК 16,00
31 Свищов 65766.170.19 1,333 4 2041/14.09.2009 СТАРОТО РАХЛЕ Нива ОЕПК 16,00
32 Свищов 65766.178.5 3,499 4 2057/15.09.2009 МАНАСТИРСКИ БАИР Нива ОЕПК 16,00
33 Свищов 65766.178.8 пустееща 14,181 6 2058/15.09.2009 МАНАСТИРСКИ БАИР Нива ОЕПК 5,00
34 Свищов 65766.179.11 0,703 4 2059/15.09.2009 МАНАСТИРСКИ БАИР Нива ОЕПК 16,00
35 Свищов 65766.179.17 179017 0,301 4 2060/15.09.2009 МАНАСТИРСКИ БАИР Овощна градина ТН 11,00
36 Свищов 65766.179.8 179008 0,659 4 2061/15.09.2009 МАНАСТИРСКИ БАИР Овощна градина ТН 11,00
37 Свищов 65766.180.6 5,299 4 2065/15.09.2009 РАХЛЕ Нива ОЕПК 16,00
38 Свищов 65766.181.8 8,617 6 2066//15.09.2009 РАХЛЕ Нива ОЕПК 15,00
39 Свищов 65766.182.1 4,323 6 2068/15.09.2009 РАХЛЕ Нива ОЕПК 15,00
40 Свищов 65766.182.10 стар номер 556 0,467 6 2069/15.09.2009 Нива ОЕПК 15,00
41 Свищов 65766.187.17 пустееща 3,489 6 2071/15.09.2009 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
42 Свищов 65766.191.17 стар номер 699 9,259 6 2074/15.09.2009 БАШ КОЛИБИ Овощна градина ТН 25,00
43 Свищов 65766.211.26 2,942 6 2078/15.09.2009 ПЛАЗНА Нива ОЕПК 15,00
44 Свищов 65766.218.3 3,200 4 2079/15.09.2009 ПЕНДИКУРЯК Нива ОЕПК 16,00
45 Свищов 65766.219.5 3,119 4 2157/17.09.2009 ПЕНДИКУРЯК Нива ОЕПК 16,00
46 Свищов 65766.220.28 стар номер 947 22,140 4 2159/17.09.2009 Деградирала орна земя ОЕПК 5,00
47 Свищов 65766.220.32 стар номер 797 21,409 4 2160/17.09.2009 Деградирала орна земя ОЕПК 5,00
48 Свищов 65766.226.7 8,286 6 2163/17.09.2009 ПЕНДИКУРЯК Нива ОЕПК 15,00
49 Свищов 65766.227.4 стар номер 951 0,165 6 2164/17.09.2009 Нива ОЕПК 15,00
50 Свищов 65766.227.5 стар номер 950 0,167 6 2165/17.09.2009 Нива ОЕПК 15,00
51 Свищов 65766.238.11 стар номер 857 44,657 4 2175/17.09.2009 Нива ОЕПК 5,00
52 Свищов 65766.244.7 4,698 4 2182/17.09.2009 СУВАТА Нива ОЕПК 16,00
53 Свищов 65766.245.21 4,500 4 2183/17.09.2009 Нива ОЕПК 16,00
54 Свищов 65766.299.3 1,429 6 2186/17.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 15,00
55 Свищов 65766.308.2 пустееща 15,563 6 2191/17.09.2009 Нива ОЕПК 5,00
56 Свищов 65766.308.5 стар номер 507 3,086 6 2192/17.09.2009 СТРЕЛБИЩЕТО Нива ОЕПК 5,00
57 Свищов 65766.320.177 стар номер 200177 0,753 4 2193/17.09.2009 КЛАДЕНЕЦ Зеленчукова градина ТН 25,00
58 Свищов 65766.320.178 стар номер 200178 1,173 4 2194/17.09.2009 КЛАДЕНЕЦ Зеленчукова градина ТН 25,00
59 Свищов 65766.320.179 стар номер 200179 1,262 4 2195/17.09.2009 КЛАДЕНЕЦ Зеленчукова градина ТН 25,00
60 Свищов 65766.659.13 стар номер 184001 8,889 6 2128/16.09.2009 РАХЛЕ Нива ОЕПК 15,00
61 Свищов 65766.670.41 стар номер 663 8,577 6 2127/16.09.2009 КАНЛ ЧЕШМА Нива ОЕПК 5,00
62 Свищов 65766.671.28 стар номер 666 6,545 6 2124/16.09.2009 Нива ОЕПК 5,00
63 Свищов 65766.671.29 стар номер 664 12,234 6 2123/16.09.2009 Нива ОЕПК 5,00
64 Свищов 65766.81.16 0,391 4 2107/16.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
65 Свищов 65766.81.23 6,499 4 2106/16.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
66 Свищов 65766.81.24 6,498 4 2105/16.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
67 Свищов 65766.84.10 2,999 4 2095/16.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
68 Свищов 65766.84.8 4,300 4 2094/16.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
69 Свищов 65766.87.1 пустееща 8,500 4 2091/16.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 5,00
70 Свищов 65766.91.9 2,515 4 2086/16.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
71 Свищов 65766.92.2 3,000 4 2085/16.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
72 Свищов 65766.95.35 3,029 4 2153/17.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
АЛЕКОВО
1 Алеково 080006 пустееща 1,520 4 1894/30.07.2009 Малката усойна нива ОЕПК 5,00
2 Алеково 126015 пустееща 0,840 4 1898/30.07.2009 Под терасите нива ОЕПК 5,00
3 Алеково 152003 чл.19,ал.7 41,750 4 1859/03.07.2009 нива ОЕПК 16,00
4 Алеково 142001 2,350 3 1902/31.07.2009 Герена ливада ПЛ 5,00
5 Алеково 060019 2-ра процедура 4,500 3 1257/23.9.2004 Сазлък Баир ливада ПЛ 5,00
6 Алеково 070047 0,650 10 1893/30.07.2009 Герена ливада ПЛ 5,00
7 Алеково 092006 пустееща 4,800 4 1895/30.07.2009 Глоджака овощни насаждения ТН 11,00
8 Алеково 092007 пустееща 4,800 4 1896/30.07.2009 Глоджака овощни насаждения ТН 11,00
9 Алеково 092008 пустееща 4,900 4 1897/30.07.2009 Глоджака овощни насаждения ТН 11,00
10 Алеково 130019 пустееща 0,920 4 426/4.1.2001 Вехтите лозя лозови насаждения ТН 11,00
11 Алеково 131060 пустееща 0,500 4 1899/30.07.2009 Вехтите лозя лозови насаждения ТН 11,00
12 Алеково 133025 пустееща 1,000 4 427/4.1.2001 Вехтите лозя лозови насаждения ТН 11,00
АЛЕКСАНДРОВО
1 Александрово 001038 чл.19,ал.7 26,680 3 КОПУСЧИКА Нива ОЕПК 16,00
2 Александрово 002022 3,820 3 1929 КОПУСЧИКА Нива ОЕПК 16,00
3 Александрово 002023 4,290 3 1926 КОПУСЧИКА Нива ОЕПК 16,00
4 Александрово 012014 1,330 3 1925 НАД СОВАТА Нива ОЕПК 16,00
5 Александрово 013016 3,400 3 1924 БЕЛИЛКИТЕ Нива ОЕПК 16,00
6 Александрово 014024 7,160 3 1923 БЕЛИЛКИТЕ Нива ОЕПК 16,00
7 Александрово 014027 7,940 3 1252/30.09.04 БЕЛИЛКИТЕ Нива ОЕПК 16,00
8 Александрово 015001 6,810 3 1922 АСЪРЛЪКА Нива ОЕПК 16,00
9 Александрово 016006 8,860 3 1921 АСЪРЛЪКА Нива ОЕПК 16,00
10 Александрово 016018 2,700 3 1927 АСЪРЛЪКА Нива ОЕПК 16,00
11 Александрово 046014 4,190 3 1918 УСОЙНИНАТА Нива ОЕПК 16,00
12 Александрово 058013 3,300 4 1956 СТУДЕНСКИ ВРЪХ Нива ОЕПК 16,00
13 Александрово 058014 4,600 4 1944 СТУДЕНСКИ ВРЪХ Нива ОЕПК 16,00
14 Александрово 060015 3,500 4 1943 БЕЛИКИН Нива ОЕПК 16,00
15 Александрово 064019 1,070 4 1941 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
16 Александрово 064024 1,040 4 1940 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
17 Александрово 064031 1,020 4 1939 КЕЛЕМЕТО нива ОЕПК 16,00
18 Александрово 064032 1,020 4 1936 КЕЛЕМЕТО нива ОЕПК 16,00
19 Александрово 064037 1,060 4 1934 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
20 Александрово 064055 1,050 4 1930 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
21 Александрово 064065 1,036 4 1933 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
22 Александрово 064075 0,994 4 1932 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
23 Александрово 064084 1,070 4 1931 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
24 Александрово 064087 1,025 4 1935 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
25 Александрово 064094 1,210 4 1937 КЕЛЕМЕТО нива ОЕПК 16,00
26 Александрово 064102 1,003 4 1938 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
27 Александрово 064111 1,230 4 1917 КЕЛЕМЕТО Нива ОЕПК 16,00
28 Александрово 064114 1,390 4 1593 КЕЛЕМЕТО Нива ОЕПК 16,00
29 Александрово 064117 0,980 4 1954 КЕЛЕМЕТО Нива ОЕПК 16,00
30 Александрово 070006 2,380 3 1951 НАД СЕЛОТО Нива ОЕПК 16,00
31 Александрово 070018 пустееща 1,870 3 1950 НАД СЕЛОТО Нива ОЕПК 5,00
32 Александрово 070037 пустееща 4,690 3 1949 НАД СЕЛОТО Нива ОЕПК 5,00
33 Александрово 086002 2,100 5 1948 ГЕРЕНА Ливада ПЛ 5,00
БЪЛГАРСКО СЛИВОВО
1 Българско Сливово 000024 0,870 4 2920 СВИЩОВСКИ ПЪТ Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
2 Българско Сливово 000075 0,300 7 2999 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
3 Българско Сливово 000094 0,300 7 2899 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
4 Българско Сливово 000096 0,200 7 2900 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
5 Българско Сливово 000098 0,300 7 2901 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
6 Българско Сливово 000109 0,210 7 2902 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
7 Българско Сливово 000110 0,300 7 2903 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
8 Българско Сливово 000112 0,300 7 2904 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
9 Българско Сливово 000194 1,580 4 2917 СЕЛИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
10 Българско Сливово 010011 6,110 4 3003 ТРИТЕ БАИРА Нива ОЕПК 16,00
11 Българско Сливово 016002 6,480 4 3003 ГОРЧИВКА Посевна площ ОЕПК 16,00
12 Българско Сливово 031002 пустееща 3,310 4 3005 ШОПОВ ОРЕХ Нива ОЕПК 5,00
13 Българско Сливово 032001 пустееща 4,000 4 3006 ШОПОВ ОРЕХ Нива ОЕПК 5,00
14 Българско Сливово 036008 2,340 7 3007 БАШ КОЛИБИ Нива ОЕПК 11,00
15 Българско Сливово 038014 пустееща 9,410 7 3008 БРЕСТА Нива ОЕПК 5,00
16 Българско Сливово 039014 пустееща 2,910 7 3009 ПЯСЪКА Нива ОЕПК 5,00
17 Българско Сливово 039017 пустееща 8,000 5 3010 ПЯСЪКА Нива ОЕПК 5,00
18 Българско Сливово 040003 3,750 7 3011 ПЯСЪКА Нива ОЕПК 11,00
19 Българско Сливово 043007 5,000 5 3012 БРЕСТА Нива ОЕПК 15,00
20 Българско Сливово 044004 0,200 4 3013 РАЙКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
21 Българско Сливово 044118 0,500 5 3014 РАЙКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
22 Българско Сливово 045018 7,000 7 3015 РАЙКОВ ДОЛ Нива ОЕПК 11,00
23 Българско Сливово 047016 0,500 5 3016 РАЙКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
24 Българско Сливово 047034 0,500 7 3017 РАЙКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
25 Българско Сливово 048018 пустееща 14,52 7 3019 КАМЪКА Силно наклонена и ерозирана орна земя ОЕПК 5,00
26 Българско Сливово 050001 4,720 5 2802 ПАВЛИКЯНСКОТО Нива ОЕПК 15,00
27 Българско Сливово 053001 пустееща 5,720 7 2805 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
28 Българско Сливово 053009 пустееща 0,490 7 2893 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
29 Българско Сливово 053021 пустееща 3,570 7 2994 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
30 Българско Сливово 053022 пустееща 3,960 7 2995 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
31 Българско Сливово 053033 пустееща 0,500 7 2996 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Лозови насаждения /терасирани/ ТН 11,00
32 Българско Сливово 053038 пустееща 2,690 7 2997 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
33 Българско Сливово 053039 пустееща 0,200 7 2963 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
34 Българско Сливово 053041 пустееща 0,800 7 2964 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
35 Българско Сливово 053042 пустееща 1,300 7 2965 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
36 Българско Сливово 053043 пустееща 4,360 7 2889 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
37 Българско Сливово 053044 пустееща 4,340 7 2888 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
38 Българско Сливово 053045 пустееща 0,800 7 2887 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
39 Българско Сливово 053047 пустееща 0,770 7 2886 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
40 Българско Сливово 053049 пустееща 0,190 7 2967 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
41 Българско Сливово 053050 пустееща 2,620 7 2966 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
42 Българско Сливово 056011 7,200 7 2962 КРИВУЛКА Нива ОЕПК 11,00
43 Българско Сливово 056017 пустееща 4,050 5 2978 КРИВУЛКА Нива ОЕПК 5,00
44 Българско Сливово 058047 6,700 5 2980 БЯЛАТА ПРЪСТ Нива ОЕПК 15,00
45 Българско Сливово 063026 5,970 5 2987 СЕЛИЩЕТО Нива ОЕПК 15,00
46 Българско Сливово 085050 чл.19,ал.7 9,000 5 КОСТОВ ОРЕХ Нива ОЕПК 15,00
47 Българско Сливово 085120 чл.19,ал.7 18,000 7 КОСТОВ ОРЕХ Нива ОЕПК 11,00
48 Българско Сливово 086042 2,130 7 2989 УСОЙНАТА Нива ОЕПК 11,00
49 Българско Сливово 087024 6,500 5 2988 КОЗЛОВСКИ ВРЪХ Нива ОЕПК 15,00
50 Българско Сливово 097085 3,350 5 2955 КРУШАКА Нива ОЕПК 15,00
51 Българско Сливово 097099 3,000 5 2954 КРУШАКА Нива ОЕПК 15,00
52 Българско Сливово 098099 9,510 5 2953 ГЕРАНИТЕ Нива ОЕПК 15,00
53 Българско Сливово 099181 2,400 7 2892 САРЕН Нива ОЕПК 11,00
ВАРДИМ
1 Вардим 000293 пустееща 8,895 4 2230 ЧЕХЛАРСКИ ГЕРАН Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
2 Вардим 000405 пустееща 29,130 5 2293 ОРЕШАКА овощна градина ТН 11,00
3 Вардим 000407 пустееща 17,870 5 2292 ОРЕШАКА Нива ОЕПК 5,00
4 Вардим 000417 пустееща 62,617 5 2291 ТАШ БАИР Нива ОЕПК 5,00
5 Вардим 010011 3,142 7 2238 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Естествена ливада ПЛ 5,00
6 Вардим 013001 1,266 4 2237 ЧЕХЛАРСКИ ГЕРАН Нива ОЕПК 16,00
7 Вардим 015011 9,788 4 2439 КУРУ ДЕРЕ Естествена ливада ПЛ 5,00
8 Вардим 020007 1,047 4 2466 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
9 Вардим 041002 2,999 4 2464 ТАШ БУНАР Нива ОЕПК 16,00
10 Вардим 047006 чл.19,ал.7 8,220 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
11 Вардим 047029 пустеещ/чл.19,ал.7 19,100 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
12 Вардим 049017 4,357 4 2463 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
13 Вардим 052009 3,431 5 2461 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 15,00
14 Вардим 054006 6,826 5 2460 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 15,00
15 Вардим 055006 4,149 5 2459 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 15,00
16 Вардим 056013 7,123 5 2458 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 15,00
17 Вардим 057001 8,812 4 2457 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 16,00
18 Вардим 071021 3,206 5 2456 ДЪЛБОКИ ДОЛ Нива ОЕПК 15,00
19 Вардим 073019 7,018 4 2471 ДЪЛБОКИ ДОЛ Нива ОЕПК 16,00
20 Вардим 144003 8,529 5 2468 ОРЕШАКА Нива ОЕПК 15,00
21 Вардим 148002 4,123 10 2467 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 11,00
22 Вардим 229002 1,000 4 2252 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
23 Вардим 229004 1,000 4 2226 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
24 Вардим 229006 3,410 4 2225 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
25 Вардим 229012 0,999 4 2224 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
26 Вардим 229022 1,001 4 2223 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
27 Вардим 229026 2,612 4 2222 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
28 Вардим 229032 1,000 4 2221 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
29 Вардим 229033 1,000 4 2220 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
30 Вардим 229038 2,050 4 2411 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
31 Вардим 229041 1,000 4 2491 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
32 Вардим 229042 1,001 4 2490 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
33 Вардим 229048 1,000 4 2251 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
34 Вардим 229049 0,999 4 2250 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
35 Вардим 229051 3,489 4 2249 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
36 Вардим 229057 0,994 4 2248 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
37 Вардим 229058 0,993 4 2247 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
38 Вардим 229059 0,995 4 2246 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
39 Вардим 229063 0,993 4 2245 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
40 Вардим 229064 1,017 4 2244 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
41 Вардим 229068 0,957 4 2311 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
42 Вардим 229069 0,325 4 2310 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
43 Вардим 229073 1,090 7 2309 ПОСТА Нива ОЕПК 11,00
44 Вардим 229075 1,088 4 2308 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
45 Вардим 229077 1,088 4 2307 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
46 Вардим 229079 1,088 4 2306 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
47 Вардим 229087 0,682 4 2305 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
48 Вардим 229089 0,993 4 2304 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
49 Вардим 229091 0,960 7 2424 ПОСТА Нива ОЕПК 11,00
50 Вардим 229092 0,830 7 2234 ПОСТА Нива ОЕПК 11,00
51 Вардим 229103 1,938 4 2303 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
52 Вардим 229107 1,699 4 2301 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
53 Вардим 229108 0,946 7 2235 ПОСТА Нива ОЕПК 11,00
54 Вардим 229112 1,001 4 2282 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
55 Вардим 229113 1,000 4 2281 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
56 Вардим 250001 §4 7,180 4 623/4.01.2001 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
57 Вардим 250003 §4 7,000 4 624/4.01.2001 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
58 Вардим 253019 1,560 4 2279 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
59 Вардим 253022 пустееща 1,255 4 2278 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
60 Вардим 255013 пустееща 1,024 7 2336 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
61 Вардим 255023 пустееща 1,011 4 2335 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
62 Вардим 255025 пустееща 1,001 4 2334 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
63 Вардим 255027 пустееща 0,999 4 2333 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
64 Вардим 255028 пустееща 0,999 4 2332 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
65 Вардим 255029 пустееща 0,999 4 2331 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
66 Вардим 255031 пустееща 1,104 4 2330 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
67 Вардим 255036 пустееща 1,095 4 2329 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
68 Вардим 255038 пустееща 1,095 4 2328 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
69 Вардим 255039 пустееща 1,097 4 2327 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
70 Вардим 257003 пустееща 1,869 7 2326 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
71 Вардим 257007 1,311 7 2453 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
72 Вардим 257015 1,150 4 2452 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
73 Вардим 257018 пустееща 1,074 4 2451 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
74 Вардим 257019 пустееща 1,032 4 2450 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
75 Вардим 257020 пустееща 1,007 4 2449 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
76 Вардим 257022 0,959 4 2448 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
77 Вардим 257023 1,107 4 2447 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
78 Вардим 257043 пустееща 0,980 4 2432 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
79 Вардим 257047 пустееща 0,889 4 2431 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
80 Вардим 257061 пустееща 1,701 4 2430 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
81 Вардим 260002 пустееща 1,007 4 2429 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 5,00
82 Вардим 260006 пустееща 4,825 4 2429 КУРУ ДЕРЕ овощна градина ТН 11,00
83 Вардим 260016 пустееща 0,879 4 2427 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 5,00
84 Вардим 260020 пустееща 1,080 4 2426 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 5,00
85 Вардим 260024 пустееща 1,018 4 2425 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 5,00
86 Вардим 260030 пустееща 3,056 4 2423 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 5,00
87 Вардим 260035 пустееща 2,117 4 2422 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 5,00
88 Вардим 260043 0,973 4 2421 КУРУ ДЕРЕ овощна градина ТН 25,00
89 Вардим 260046 пустееща 1,008 4 2420 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 5,00
90 Вардим 260052 0,982 4 2438 КУРУ ДЕРЕ овощна градина ТН 25,00
91 Вардим 260056 пустееща 0,917 4 2437 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 5,00
92 Вардим 260063 пустееща 0,917 4 2436 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 5,00
93 Вардим 260065 пустееща 1,781 4 2435 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 5,00
94 Вардим 260068 пустееща 0,911 4 2434 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 5,00
95 Вардим 260072 пустееща 0,923 4 2433 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 5,00
96 Вардим 261004 0,977 4 2493 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
97 Вардим 261006 1,961 4 2492 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
98 Вардим 261007 0,498 4 2300 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
99 Вардим 261011 3,275 4 2299 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
100 Вардим 261015 1,063 4 2298 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
101 Вардим 261016 1,094 4 2297 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
102 Вардим 261017 1,211 4 2296 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
103 Вардим 261018 пустееща 1,197 4 2295 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
104 Вардим 261025 4,645 4 2262 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
105 Вардим 261031 пустееща 0,861 4 2261 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
106 Вардим 261035 пустееща 1,297 4 2260 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
107 Вардим 261037 2,454 4 2259 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
108 Вардим 261061 пустееща 0,833 4 2258 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
109 Вардим 261085 1,089 4 2257 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
110 Вардим 265004 1,389 4 2256 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
111 Вардим 265007 0,713 4 2255 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
112 Вардим 265008 1,179 4 2254 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
113 Вардим 265011 0,807 4 2253 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
114 Вардим 265018 5,461 4 2272 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
115 Вардим 265022 1,109 4 2271 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
116 Вардим 265026 0,935 4 2270 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
117 Вардим 265032 1,039 4 2269 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
118 Вардим 265036 1,110 4 2268 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
119 Вардим 265044 1,110 4 2267 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
120 Вардим 265064 пустееща 0,930 4 2266 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
121 Вардим 266003 1,020 4 2302 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
122 Вардим 266011 1,040 4 2264 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
123 Вардим 266059 0,930 4 2263 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
124 Вардим 270002 1,160 4 2277 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
125 Вардим 270014 1,130 4 2276 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
126 Вардим 270018 0,920 4 2275 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
127 Вардим 304001 3,000 4 2274 ТАБИТЕ Нива ОЕПК 16,00
128 Вардим 304009 пустееща 1,000 4 2273 ТАБИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
129 Вардим 304010 пустееща 1,000 4 2489 ТАБИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
130 Вардим 304011 пустееща 0,500 4 2488 ТАБИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
131 Вардим 304013 пустееща 3,739 5 2487 ТАБИТЕ Нива ОЕПК 5,00
132 Вардим 304013 пустееща 3,739 5 2487 ТАБИТЕ Нива ОЕПК 5,00
133 Вардим 304014 пустееща 1,000 4 2486 ТАБИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
134 Вардим 304015 пустееща 1,000 4 2485 ТАБИТЕ Нива ОЕПК 5,00
135 Вардим 304031 4,776 4 2484 ТАБИТЕ Нива ОЕПК 16,00
136 Вардим 304034 1,704 4 2482 ТАБИТЕ Нива ОЕПК 16,00
137 Вардим 305002 0,924 4 2483 ЧЕРНИЧКИТЕ Нива ОЕПК 16,00
138 Вардим 305005 0,877 4 2481 ЧЕРНИЧКИТЕ Нива ОЕПК 16,00
139 Вардим 305009 0,990 7 2480 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
140 Вардим 306005 1,070 4 2479 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
141 Вардим 308012 1,110 4 2478 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
142 Вардим 308020 0,920 4 2477 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
143 Вардим 309004 0,932 4 2476 ЧЕРНИЧКИТЕ Нива ОЕПК 16,00
144 Вардим 310008 1,050 7 2475 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
145 Вардим 310012 1,071 7 2474 ЧЕРНИЧКИТЕ Нива ОЕПК 11,00
146 Вардим 310013 1,000 7 2419 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
147 Вардим 310024 1,010 4 2418 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
148 Вардим 310029 0,680 7 2417 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
149 Вардим 311007 1,040 4 2416 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
150 Вардим 311018 0,920 4 2415 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
151 Вардим 311024 0,980 4 2414 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
152 Вардим 311025 0,980 4 2413 ЧЕРНИЧКИТЕ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
153 Вардим 312001 0,858 7 2412 ЧЕРНИЧКИТЕ Нива ОЕПК 11,00
154 Вардим 312002 1,004 7 2455 ЧЕРНИЧКИТЕ Нива ОЕПК 11,00
155 Вардим 312003 0,672 7 2454 ЧЕРНИЧКИТЕ Нива ОЕПК 11,00
156 Вардим 312004 1,322 7 2443 ЧЕРНИЧКИТЕ Нива ОЕПК 11,00
157 Вардим 312005 1,204 7 2442 ЧЕРНИЧКИТЕ Нива ОЕПК 11,00
158 Вардим 323006 1,396 5 2441 СРЕЩУ Г.АГЕВ Нива ОЕПК 15,00
159 Вардим 324001 4,360 5 2440 СРЕЩУ Г.АГЕВ Нива ОЕПК 15,00
160 Вардим 324006 1,005 5 2499 СРЕЩУ Г.АГЕВ Нива ОЕПК 15,00
161 Вардим 324010 0,799 5 2500 СРЕЩУ Г.АГЕВ Нива ОЕПК 15,00
162 Вардим 328018 1,463 1 2498 БУРЧА Нива ОЕПК 18,00
163 Вардим 328019 1,854 1 2497 БУРЧА Нива ОЕПК 18,00
164 Вардим 328020 0,875 1 2496 БУРЧА Нива ОЕПК 18,00
165 Вардим 328021 3,630 1 2495 БУРЧА Нива ОЕПК 18,00
166 Вардим 328023 2,408 1 2494 БУРЧА Нива ОЕПК 18,00
167 Вардим 339005 пустееща 1,100 4 2408 ПОД КОРИЯТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
168 Вардим 339011 пустееща 1,100 4 2407 ПОД КОРИЯТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
169 Вардим 339012 пустееща 1,105 4 2406 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 5,00
170 Вардим 339015 1,100 4 2405 ПОД КОРИЯТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
171 Вардим 339023 пустееща 1,097 4 2404 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 5,00
172 Вардим 339024 1,099 4 2403 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
173 Вардим 339026 1,100 4 2402 ПОД КОРИЯТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
174 Вардим 339032 1,501 4 2401 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
175 Вардим 339033 1,504 4 2400 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
176 Вардим 339034 1,508 4 2399 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
177 Вардим 339039 1,071 4 2398 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
178 Вардим 339041 1,075 4 2397 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
179 Вардим 339051 1,070 4 2396 ПОД КОРИЯТА Овощни насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
180 Вардим 339058 пустееща 1,616 4 2395 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 5,00
181 Вардим 339061 2,043 4 2394 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
182 Вардим 339062 1,334 4 2393 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
183 Вардим 339063 1,302 4 2409 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
184 Вардим 339065 1,444 4 2410 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
185 Вардим 339066 1,479 4 2392 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
186 Вардим 339069 пустееща 0,862 4 2390 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 5,00
187 Вардим 339073 0,863 4 2389 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
188 Вардим 339076 0,864 4 2388 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
189 Вардим 339077 0,864 4 2387 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
190 Вардим 339078 0,889 4 2386 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
191 Вардим 339080 0,885 4 2385 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
192 Вардим 339082 0,863 4 2384 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
193 Вардим 339084 1,480 4 2383 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
194 Вардим 339088 1,479 4 2382 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
195 Вардим 339089 1,481 4 2446 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
196 Вардим 339091 1,733 4 2445 ПОД КОРИЯТА Нива ОЕПК 16,00
197 Вардим 342001 2,000 1 2444 ДЖИВИЗЛЪКА Нива ОЕПК 18,00
198 Вардим 342004 3,849 1 2337 ДЖИВИЗЛЪКА Нива ОЕПК 18,00
199 Вардим 440001 1,840 4 2356 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
200 Вардим 440003 0,800 4 2355 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
201 Вардим 440021 0,925 4 2354 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
202 Вардим 440025 0,930 4 2353 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
203 Вардим 440028 0,928 4 2352 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
204 Вардим 440030 0,460 4 2351 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
205 Вардим 440034 0,926 4 2350 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
206 Вардим 440039 0,852 4 2348 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
207 Вардим 440044 0,850 4 2347 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
208 Вардим 440047 0,850 4 2346 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
209 Вардим 440055 2,000 4 2345 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
210 Вардим 440059 1,492 7 2344 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
211 Вардим 440062 4,325 7 2343 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
212 Вардим 440063 2,441 4 2342 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
213 Вардим 440066 2,219 4 2341 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
214 Вардим 440072 1,646 4 2340 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
215 Вардим 440074 1,266 4 2339 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
216 Вардим 440075 1,262 4 2338 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
217 Вардим 480002 1,055 7 2379 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
218 Вардим 480005 3,707 7 2378 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
219 Вардим 480006 1,292 7 2377 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
220 Вардим 480012 1,256 7 2376 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
221 Вардим 480013 1,257 7 2375 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
222 Вардим 480018 1,256 4 2376 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
223 Вардим 480023 3,450 7 2376 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
224 Вардим 480024 4,021 4 2372 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
225 Вардим 480033 1,000 7 2371 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
226 Вардим 480041 0,241 7 2370 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
227 Вардим 480045 0,905 7 2369 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 11,00
228 Вардим 480054 1,356 4 2368 СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
ГОРНА СТУДЕНА
1 Горна студена 005015 5,630 4 2743 ДОЛЕН КОПУСЧИК Нива ОЕПК 16,00
2 Горна студена 005021 0,420 4 2742 ДОЛЕН КОПУСЧИК Нива ОЕПК 16,00
3 Горна студена 005022 0,350 4 2741 ДОЛЕН КОПУСЧИК Нива ОЕПК 16,00
4 Горна студена 022011 4,430 3 2740 ДЮЗЕКЕНЛИК Нива ОЕПК 16,00
5 Горна студена 029026 6,000 3 2739 САЗЕОЛУ Нива ОЕПК 16,00
6 Горна студена 033016 0,400 3 2738 СРЕДНИЯ БАИР Нива ОЕПК 16,00
7 Горна студена 041012 2-ра процедура 1,505 3 536/04.01.2001 ДЮЗЕКЕНЛИК нива ОЕПК 16,00
8 Горна студена 061002 0,690 3 2736 КАЙНАЦИТЕ Нива ОЕПК 16,00
9 Горна студена 073010 1,180 5 2735 БАЗАЛЪШКО ЛИВАДЕ Нива ОЕПК 15,00
10 Горна студена 093009 чл.19,ал.7 20,720 3 2734 БЕЛИЯ ПЪТ Нива ОЕПК 16,00
11 Горна студена 094012 0,890 4 2733 ХАСАРЛЪКА Нива ОЕПК 16,00
12 Горна студена 103006 0,460 3 2732 РАБОТИЛНИЦА Нива ОЕПК 16,00
13 Горна студена 122002 2-ра процедура 39,981 5 2731 ЕЛИЯТА ливада ПЛ 5,00
14 Горна студена 129009 6,070 5 2731 ГАТЬОВА МОГИЛА Нива ОЕПК 15,00
15 Горна студена 137015 2-ра процедура 3,250 3 586/04.01.2001 БОЖУРЛУКА ливада ПЛ 5,00
16 Горна студена 137015 3,250 3 586/04.1.2001 БОЖУРЛУКА Естествена ливада ПЛ 5,00
17 Горна студена 139009 2-ра процедура 2,057 3 587/04.01.2001 БОЖУРЛУКА ливада ПЛ 5,00
18 Горна студена 171010 0,420 3 2730 ПОМПЕНА СТАНЦИЯ - 1 Нива ОЕПК 16,00
19 Горна студена 184010 1,350 3 2729 СТ.ДВОР - 2 Нива ОЕПК 16,00
20 Горна студена 186014 0,720 3 2728 КАРШ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
21 Горна студена 187012 1,720 3 2727 КАРШ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
22 Горна студена 191011 2-ра процедура 2,231 4 538/04.01.2001 КАРШ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
23 Горна студена 192001 3,230 4 2726 КАРШ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
24 Горна студена 196001 2,180 2725 КАРШ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
25 Горна студена 196014 2,000 3 2724 КАРШ ДЕРЕ Нива ОЕПК 16,00
26 Горна студена 218008 2-ра процедура 0,780 3 591/04.01.2001 РЕЗЕРВАТ БОЖУР Естествена ливада ПЛ 5,00
ДЕЛЯНОВЦИ
1 Деляновци 000098 6,120 5 --- Нива ОЕПК 15,00
2 Деляновци 001019 2,650 4 ПРИПЕКА Нива ОЕПК 16,00
3 Деляновци 003005 3,810 3 ПРИПЕКА Нива ОЕПК 16,00
4 Деляновци 005029 чл.19,ал.7 16,110 4 БАРНЬОВЕЦ Нива ОЕПК 16,00
5 Деляновци 006055 чл.19,ал.7 7,350 4 ЗАНТАЛЪКА Нива ОЕПК 16,00
6 Деляновци 007034 2,000 4 БАРНЬОВЕЦ Нива ОЕПК 16,00
7 Деляновци 009010 7,090 4 УСОЙНИНАТА Нива ОЕПК 16,00
8 Деляновци 009021 9,830 4 УСОЙНИНАТА Нива ОЕПК 16,00
9 Деляновци 010002 3,000 4 УСОЙНИНАТА Нива ОЕПК 16,00
10 Деляновци 010012 3,650 4 УСОЙНИНАТА Нива ОЕПК 15,00
11 Деляновци 010020 5,640 4 УСОЙНИНАТА Нива ОЕПК 16,00
12 Деляновци 026041 1,250 4 ДЕРВЕНТАНЕДКОВИ НИВИ Нива ОЕПК 16,00
13 Деляновци 027009 3,330 3 ВЕЗИР ТЕПЕ Нива ОЕПК 16,00
14 Деляновци 029019 2,740 4 ОБЩИНСКА ГОРА Нива ОЕПК 16,00
15 Деляновци 030020 6,750 4 ОБЩИНСКА ГОРА Нива ОЕПК 16,00
16 Деляновци 031008 2,320 4 ГЛАВА РЕКА Нива ОЕПК 16,00
17 Деляновци 034051 1,290 3 МИШЕЛИКА Нива ОЕПК 16,00
18 Деляновци 035022 2,910 4 МИШЕЛИКА Нива ОЕПК 16,00
19 Деляновци 036018 3,940 3 МЕШЕЛИКА Нива ОЕПК 16,00
20 Деляновци 040013 3,770 6 МРЯНА БОРУНА Нива ОЕПК 15,00
21 Деляновци 062010 8,110 4 СТЕЖЕРОВСКИ ПЪТ Нива ОЕПК 16,00
22 Деляновци 063017 2,980 4 СТЕЖЕРОВСКИ ПЪТ Нива ОЕПК 16,00
Драгомирово
1 Драгомирово 000016 пустееща 20,190 Пустееща необработваема земя ОЕПК 5,00
2 Драгомирово 000037 пустееща 8,060 Пустееща необработваема земя ОЕПК 5,00
3 Драгомирово 000069 пустееща 30,060 Пустееща необработваема земя ОЕПК 5,00
4 Драгомирово 000072 пустееща 10,350 Пустееща необработваема земя ОЕПК 5,00
5 Драгомирово 000241 пустееща 12,560 Пустееща необработваема земя ОЕПК 5,00
6 Драгомирово 000457 пустееща 1,010 КАЛТАКА Пустееща необработваема земя ОЕПК 5,00
7 Драгомирово 000458 пустееща 0,840 Пустееща необработваема земя ОЕПК 5,00
8 Драгомирово 004001 пустееща 22,700 6 ВАКОВСКАТА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
9 Драгомирово 005003 пустееща 1,070 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
10 Драгомирово 005007 пустееща 2,620 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
11 Драгомирово 005008 пустееща 1,140 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
12 Драгомирово 007029 4,470 4 ПАЗАРДЖИКА Нива ОЕПК 16,00
13 Драгомирово 008015 6,410 4 ПАЗАРДЖИКА Нива ОЕПК 16,00
14 Драгомирово 009002 пустееща 10,250 7 КАЛТАКА Нива ОЕПК 5,00
15 Драгомирово 010005 9,000 4 ПАЗАРДЖИКА Нива ОЕПК 16,00
16 Драгомирово 010012 4,300 4 ПАЗАРДЖИКА Нива ОЕПК 16,00
17 Драгомирово 011001 0,850 7 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
18 Драгомирово 011003 0,990 7 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
19 Драгомирово 011006 1,040 7 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
20 Драгомирово 011008 1,140 4 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
21 Драгомирово 012002 0,700 7 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
22 Драгомирово 012003 0,820 7 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
23 Драгомирово 012005 0,930 7 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
24 Драгомирово 012008 пустееща 6,790 7 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
25 Драгомирово 012015 0,950 7 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
26 Драгомирово 012017 1,090 7 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
27 Драгомирово 012023 пустееща 0,940 7 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
28 Драгомирово 012025 пустееща 0,890 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
29 Драгомирово 012028 пустееща 0,860 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
30 Драгомирово 012032 пустееща 1,040 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
31 Драгомирово 012033 пустееща 1,080 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
32 Драгомирово 012034 пустееща 0,500 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
33 Драгомирово 012036 пустееща 0,950 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
34 Драгомирово 012037 пустееща 0,960 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
35 Драгомирово 012040 пустееща 1,020 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
36 Драгомирово 013001 пустееща 0,500 4 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
37 Драгомирово 013004 пустееща 1,690 4 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
38 Драгомирово 013014 пустееща 1,670 7 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
39 Драгомирово 013015 пустееща 1,510 4 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
40 Драгомирово 013018 пустееща 0,940 7 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
41 Драгомирово 013022 пустееща 1,790 7 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
42 Драгомирово 013026 пустееща 0,490 7 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
43 Драгомирово 013029 пустееща 1,690 7 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
44 Драгомирово 014016 0,860 4 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
45 Драгомирово 014017 0,980 7 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
46 Драгомирово 014020 0,930 4 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
47 Драгомирово 014023 0,930 4 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
48 Драгомирово 014032 1,890 4 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
49 Драгомирово 014038 0,900 4 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
50 Драгомирово 014040 0,840 4 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
51 Драгомирово 014041 0,970 4 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
52 Драгомирово 014043 3,460 4 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
53 Драгомирово 015002 0,910 7 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
54 Драгомирово 016002 0,870 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
55 Драгомирово 016004 1,080 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
56 Драгомирово 016015 0,980 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
57 Драгомирово 016022 1,040 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
58 Драгомирово 016023 1,820 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
59 Драгомирово 016028 0,750 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
60 Драгомирово 016030 0,940 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
61 Драгомирово 016037 1,110 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
62 Драгомирово 016042 1,000 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
63 Драгомирово 018006 0,960 6 КАЛТАКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
64 Драгомирово 023008 12,920 4 КАЛТАКА Нива ОЕПК 16,00
65 Драгомирово 024008 79,490 7 КАЛТАКА Нива ОЕПК 11,00
66 Драгомирово 025006 57,560 7 КАЛТАКА Нива ОЕПК 11,00
67 Драгомирово 026005 11,980 7 КАЛТАКА Нива ОЕПК 11,00
68 Драгомирово 028003 6,200 6 КАЛТАКА Нива ОЕПК 15,00
69 Драгомирово 029007 пустееща 2,820 7 КАЛТАКА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
70 Драгомирово 030002 4,120 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
71 Драгомирово 035005 пустееща 5,300 4 БОЖУРЛУКА Нива ОЕПК 5,00
72 Драгомирово 040003 пустееща 18,770 6 ТОПРАКА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
73 Драгомирово 040039 5,030 4 ТОПРАКА Нива ОЕПК 16,00
74 Драгомирово 041022 2,840 4 ТОПРАКА Нива ОЕПК 16,00
75 Драгомирово 042030 5,940 3 БЕЖАНЕТО Нива ОЕПК 16,00
76 Драгомирово 047001 6,170 3 БЕЖАНЕТО Нива ОЕПК 16,00
77 Драгомирово 048010 26,990 4 ЛИВАДИТЕ Естествена ливада ПЛ 5,00
78 Драгомирово 057001 18,770 3 ДО СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
79 Драгомирово 066001 пустееща 9,840 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
80 Драгомирово 066002 пустееща 3,270 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
81 Драгомирово 066003 пустееща 0,230 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
82 Драгомирово 066004 пустееща 3,270 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
83 Драгомирово 066005 пустееща 3,300 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
84 Драгомирово 066006 пустееща 2,740 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
85 Драгомирово 066007 пустееща 2,120 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
86 Драгомирово 066009 пустееща 2,210 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
87 Драгомирово 066010 пустееща 4,970 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
88 Драгомирово 066011 пустееща 2,030 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
89 Драгомирово 066012 пустееща 2,190 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
90 Драгомирово 066013 пустееща 2,020 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
91 Драгомирово 066014 пустееща 3,790 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
92 Драгомирово 066015 пустееща 31,030 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
93 Драгомирово 066016 18,810 4 ДО СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
94 Драгомирово 067006 1,690 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
95 Драгомирово 067009 2,570 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
96 Драгомирово 068002 2,020 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
97 Драгомирово 068003 2,050 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
98 Драгомирово 069005 2,560 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
99 Драгомирово 069010 0,870 4 В СЕЛО Нива ОЕПК 16,00
100 Драгомирово 070021 пустееща 4,680 6 ВЛАШКИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
101 Драгомирово 071001 1,270 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
102 Драгомирово 071007 1,350 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
103 Драгомирово 071016 1,190 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
104 Драгомирово 071017 1,030 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
105 Драгомирово 071025 0,860 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
106 Драгомирово 071039 1,030 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
107 Драгомирово 071042 0,810 6 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
108 Драгомирово 071043 1,130 6 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
109 Драгомирово 071045 0,900 6 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
110 Драгомирово 071046 0,970 6 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
111 Драгомирово 071048 1,020 6 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
112 Драгомирово 071049 0,880 6 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
113 Драгомирово 071052 пустееща 1,550 6 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
114 Драгомирово 071053 пустееща 0,410 6 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
115 Драгомирово 071056 пустееща 4,620 4 КЮНКА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
116 Драгомирово 072004 пустееща 1,100 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
117 Драгомирово 072006 пустееща 1,030 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
118 Драгомирово 072010 пустееща 0,780 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
119 Драгомирово 073003 пустееща 1,260 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
120 Драгомирово 073004 пустееща 1,320 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
121 Драгомирово 073018 пустееща 0,940 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
122 Драгомирово 073021 пустееща 0,890 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
123 Драгомирово 073023 пустееща 0,930 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
124 Драгомирово 073031 пустееща 1,040 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
125 Драгомирово 073034 пустееща 3,230 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
126 Драгомирово 073035 пустееща 0,510 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
127 Драгомирово 073037 пустееща 0,850 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
128 Драгомирово 073038 пустееща 0,950 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
129 Драгомирово 073039 пустееща 0,920 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
130 Драгомирово 073040 пустееща 0,970 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
131 Драгомирово 073041 пустееща 0,930 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
132 Драгомирово 073044 пустееща 2,030 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
133 Драгомирово 073046 пустееща 0,930 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
134 Драгомирово 073049 пустееща 0,880 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00
135 Драгомирово 073050 пустееща 1,010 4 КЮНКА Лозови насаждения /нетерасиран

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания