Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СОУ "Н. Катранов" спечели 5 проекта

СОУ "Н. Катранов" спечели 5 проекта
по програма Коменски за 100 000 евро

Тази година в СОУ "Николай Катранов" приключват дейностите по 3 проекта на програма Коменски, които бяха на стойност 42 000 евро и посредством тях се осъществиха 73 мобилности, включващи участието на 36 учители и 38 ученици в 10 работни срещи в 15 европейски страни в близо 30 европейски градове. След поредната селекция, от подадените 12 проекти от СОУ "Н.Катранов" по програма Коменски са одобрени 5 проекта на стойност 100 000 евро със 120 мобилности на учители и ученици в почти всички европейски страни. По този повод спокойно можем да наречем училището "Академия Коменски". Три от проектите са на учителката по английски език Оля Михова. След извършените дейности по предишните два проекта, новите три проекта са изключителен успех за Оля Михова и останалите учители от нейния екип. Проектите са "Революцията от 1989 година в Източна Европа и европейската интеграция"за учениците от 10 и 11 клас, "Вратата за нашето съкровище е отключена" - за изследване на културно-историческото наследство в страните-партньори по проекта за ученици от 5 до 7 клас и "Билет за живот", тематично свързан с опазване на околната среда. По тези проекти училището е партньор, а координатори са съответно училища от Бедсдорф (Германия), Поатие (Франция) и Бичестър (Англия). Проектът "До колко сме различни?" е разработен от Милена Богданова, началник отдел "Образование и култура" към община Свищов и е продължение на дейностите с учениците по завършилия проект "Портокалова къща "Озарение". Координатор на проекта е българското училище. Целта на проекта е създаване на умения за междукултурно общуване, основано на толерантност, разбиране, съпричастност и активно гражданство. Проектът "Хайде да говорим и играем" е на Надя Мочкова с координатор френско училище от Брезюир. Най-интересното засега е, че един от партньорите по проекта е центърът за извънкласни дейности от гр. Зимнич (Румъния), с който СОУ"Н.Катранов" от години поддържа контакти. В началото на септември директорът на училището Генади Иванов трябва да подпише договорите с Националната агенция, след което през октомври се организира първата работна среща с гости от десет страни по проект "До колко сме различни?", а през ноември заедно с румънците организираме и първата работна среща по проект "Хайде да играем и говорим!"
Надя МОЧКОВА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания