Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Предоставиха безлихвен заем за заплати

Предоставиха безлихвен заем за
заплати на социални асистенти

На своето извънредно заседание миналия четвъртък Общинският съвет реши да предостави временен безлихвен заем в размер на 20 000 лв. към извънбюджетна сметка за финансиране на одобрен проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Средствата са необходими за изплащане на заплатите на социалните асистенти и домашните помощници, ангажирани по дейностите на проекта. Мотивите за решението са, че съгласно договор с Агенцията за социално подпомагане по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", по схема "Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности "Социален асистент и домашен помощник", полученият авансов превод от 20% от сумата на договора е 21 244,87 лв. Общинската служба за социални дейности е представила два междинни финансови отчета пред договарящия орган, като одобрените суми са в размер на 40% на стойност 39 913,28 лв. от бюджета на проекта и не са възстановени от Агенция "Социално подпомагане". В резултат на това се е формирал сериозен недостиг от средства за изплащане на работните заплати за април, май и юни на социалните асистенти и домашните помощници.
Дунавско дело

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания